Banner 1

Opvang

Er zijn tal van redenen te bedenken waarom je tijdelijk niet meer thuis terecht kunt. Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, gedwongen prostitutie, ernstige bedreiging, zwangerschap op jonge leeftijd, jeugdprostitutie of slachtoffer van vrouwenhandel. En zo zijn er helaas nog veel meer oorzaken waardoor (tijdelijke) opvang nodig is. Kompaan en De Bocht biedt een veilige plek om aan een betere toekomst te werken.

Het is niet altijd even makkelijk om hulp in te schakelen. Zeker als je weet dat de situatie waarin je verkeert dermate bedreigend is dat je tijdelijk een beschermd onderkomen nodig hebt. Kompaan en De Bocht biedt opvang voor vrouwen met de meest uiteenlopende problemen.

Bedreigende situatie

Er is geen afvinklijst waarop staat of je wel of niet in aanmerking komt voor opvang. Over het algemeen gaat het om een situatie die zo bedreigend is dat er direct hulp nodig is. Er is dan niet meteen sprake van een toekomstplan, maar wel de dringende behoefte aan een plek die bescherming biedt en rust brengt.

Opvang voor vrouwen en kinderen

Kompaan en De Bocht biedt directe hulp. Vrouwen in nood kunnen bij ons terecht voor onderdak. Wij bieden veiligheid en kunnen de problemen in kaart brengen. Deze opvang geldt uiteraard ook voor kinderen die bij de situatie betrokken zijn.

Verschillende vormen

Kompaan en De Bocht kent verschillende vormen van opvang: crisisopvang, opvang en begeleiding voor jonge moeders en zwangere meiden, opvang en begeleiding voor vrouwen die te maken hebben met eergerelateerde dreiging, 24-uurs begeleidingsgroepen, observaties en woonbegeleiding.