Banner 2

Professionals

Kompaan en De Bocht werkt actief samen met ketenpartners in de zorg. Naast hulpverlening doen wij ook aan preventie, door het geven van voorlichting en cursussen. Samen met de gemeentes, scholengemeenschappen, het bedrijfsleven en andere hulpinstanties zijn wij continu actief in het aanpakken en voorkomen van hulpvragen en problemen op het gebied van opgroeien, ontwikkeling en veiligheid. Kompaan en De Bocht heeft ontzettend veel expertise in huis, dus klop met hulpvraagstukken gerust bij ons aan.

Speciaal voor onze medewerkers en partners
Voor onze medewerkers en partners ontwikkelden we een portaal waar zij alle informatie kunnen vinden. Klik op de banner hieronder of ga naar kompaanendebocht.nl/professional. 

link naar professional portal