Banner 2

Veiligheid

Zonder een goede basis om op terug te vallen, is een kind of jongere kansarm. Een veilige en geborgen thuis- en schoolomgeving is het allerbelangrijkst. Kinderen zijn volop in ontwikkeling en mogen daarin niet negatief geremd of bedreigd worden. Helaas komt het voor dat kinderen en jongeren niet de garantie op een veilige opgroeiomgeving hebben. Kompaan en De Bocht helpt die omgeving te creëren en kan in het ergste geval zorgen voor opvang.

Als kinderen en jongeren geen veilige leefomgeving hebben, komt de ontwikkeling direct in groot gevaar. Onrust en een gevoel van onveiligheid belemmeren enorm in de groei die een kind of jongere hoort door te maken. Bedreigingen die dit veroorzaken moeten zo snel mogelijk worden weggenomen. Als er opnieuw een veilige situatie is gecreëerd, kijken we naar de beste mogelijkheden om een kind weer echt kind te kunnen laten zijn.

Belang van veiligheid

Geen enkel kind mag zich ooit onveilig voelen. De kinderen en jongeren die zich wel onveilig voelen, moeten zo snel en goed mogelijk geholpen worden. Het is lastig om in te schatten wat een dergelijk gevoel van onveiligheid betekent voor de toekomst, maar dat het een belangrijke rol speelt mag duidelijk zijn.

Mogelijke oorzaken

Helaas zijn er teveel redenen om op te noemen waardoor een kind zich onveilig voelt. Vaak heeft het te maken met complicaties in de persoonlijke sfeer: alcoholmisbruik van een ouder, geestelijke mishandeling, lichamelijke mishandeling, seksuele mishandeling, een (v)echtscheiding, verwaarlozing, eergerelateerd geweld, loverboys, chantage en meer.

Hulp

Het is ontzettend belangrijk dat kinderen en jongeren de juiste hulp krijgen om het gevoel van onveiligheid zo snel en zorgvuldig mogelijk weg te nemen. Kompaan en De Bocht kan hier een belangrijke rol in spelen. Dat kan zijn door te bemiddelen tussen bijvoorbeeld ouders, maar in de ergere gevallen ook middels opvang. Kompaan en De Bocht helpt het kind vat te krijgen op de situatie en het gevoel van veiligheid terug te geven. Dan wordt er gekeken naar hoe we het beste door kunnen pakken, om ervoor te zorgen dat er nooit meer een onveilige situatie ontstaat.