Banner 1

Kinderen & Jongeren

Er zijn talloze redenen te bedenken waarom kinderen en jongeren extra hulp kunnen gebruiken. Dat kan te maken hebben met de gezinssituatie of problemen op school. Kinderen kunnen bijvoorbeeld in een onveilige situatie terechtkomen, leiden onder een (v)echtscheiding van de ouders, moeite hebben met het leggen van contacten of ontsporen op school. Kompaan en De Bocht helpt de situatie weer op de rit te krijgen.