Banner 2

Pleeggezinnen

Het kan voorkomen dat een kind in een pleeggezin wordt geplaatst. Vaak is dat omdat ouders (tijdelijk) niet meer goed genoeg voor het kind kunnen zorgen. Het ontbreekt dan vaak aan stabiliteit of veiligheid bij de ouder(s) thuis. Soms gaat het over kinderen die verwaarloosd of mishandeld zijn. Dat kan komen door ouders met medische, psychische of verslavingsproblemen. Kompaan en De Bocht brengt kinderen onder bij fijne en goed gescreende pleeggezinnen.

Pleegzorg is de zorg voor het kind van een ander. Pleegkinderen zijn tussen de 0 en 18 jaar oud en kunnen door de meest uiteenlopende problemen niet langer thuis wonen. In een nieuw (tijdelijk) gezin kunnen ze veilig en stabiel opgroeien en zich ontwikkelen tot krachtige volwassenen.

Eigen problemen

Kinderen die bij pleegouders terechtkomen, hebben al veel vervelends meegemaakt. Ze nemen die geschiedenis mee naar hun nieuwe (tijdelijke) thuis. Vaak hebben pleegkinderen te maken met een groot schuldgevoel en voelen ze woede en verdriet. Het is ook niet niks om niet meer bij je vader en/of moeder te kunnen wonen. Ondanks alles wat ze mee hebben gemaakt, zijn kinderen heel loyaal naar hun ouders.

Contact met ouders

In de meeste gevallen blijft er wel contact bestaan tussen het kind en de ouders. Het is belangrijk dat de pleegouders hier een positieve bijdrage in leveren. Toch zullen dergelijke contacten vaak veel emotie opleveren.

Vrijwillig of gedwongen

Als een kind in een pleeggezin wordt geplaatst, is dit niet per se gedwongen. Het kan zijn dat een ouder zelf vindt dat hij/zij even niet in staat is om voor het kind te zorgen. Een ouder is dan van mening dat het beter voor het kind is als het (tijdelijk) ergens anders woont. In andere gevallen is door een rechter besloten dat de ouder niet in staat is om voor het kind te zorgen. Er wordt dan een gezinsvoogd aangesteld, die bepaald waar het kind naartoe gaat.

Pleegzorg bij Kompaan en De Bocht

Er zijn verschillende vormen van pleegzorg. Kompaan en De Bocht kijkt welke vorm het beste aansluit op de behoeftes van het kind dat bij een pleeggezin wordt ondergebracht. Vormen die we kennen zijn: crisisopvang, pleegzorg kortdurend, pleegzorg langdurend, weekend- en vakantiepleegzorg, pleegzorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking, pleegzorg voor moslims, netwerkpleegzorg en specialistische pleegzorg.

Meer informatie over pleegzorg »