Banner 1

Voor wie


We bieden hulpverlening aan kinderen, jongeren, vrouwen, mannen en gezinnen met problemen op het gebied van
ontwikkeling en veiligheid (geweld in afhankelijkheidsrelaties).

Daarbij focussen wij op:

  • kinderen en hun ouders/verzorgers in situaties van opvoed-, opgroei-, ontwikkelingsproblematiek;
  • slachtoffers van ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling;
  • slachtoffers van eergeweld, jeugdprostitutie en loverboys tot 23 jaar uit het gehele land;
  • tienermoeders en hun kind(eren) in complexe situaties;
  • moeders en kinderen in onveilige opvoedsituaties;
  • pleegkinderen en pleeggezinnen;
  • alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV).

Kijk aan de linkerkant in het menu voor uitgebreide informatie voor volwassenenkinderengezinnen en professionals.

·       

·       ·