Banner 2

Arbeidsvoorwaarden

Kompaan en De Bocht is een grote organisatie, die het van belang vindt om een goed arbeidsklimaat te scheppen voor haar medewerkers. Onderstaand een beknopte omschrijving van de arbeidsvoorwaarden.

Medewerkers

Bij Kompaan en De Bocht werken ongeveer 600 personeelsleden, onder meer in de functies van pedagogisch medewerker, maatschappelijk werker, speltherapeut, mentor, orthopedagoog, fysiotherapeut, logopedist, verpleegkundige, arts, ambulant gezinswerker, videohometrainer, medewerker secretariaat en medewerker huishoudelijke dienst. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Jeugdzorg.
Kompaan en De Bocht heeft een regeling Kinderopvang, Spaarloonregeling en een Fietsplan.

Beloningsbeleid Kompaan en de Bocht

Medewerkers en de bestuurder van Kompaan en de Bocht worden beloond conform de in de CAO jeugdzorg vastgestelde salarisschalen. Er worden geen vaste onkostenvergoedingen verstrekt aan medewerkers of bestuurder. De raad van toezicht ontvangt een vergoeding waarvan de hoogte onder de Wet Normering Topinkomens blijft.

Arbeidsvoorwaarden cao Jeugdzorg

Kompaan en De Bocht biedt hoogwaardige kwaliteit en professionaliteit op het gebied van jeugdzorg. Dit vraagt om een constante ontwikkeling van en investering in onze organisatie en medewerkers. Daarom ontwikkelde Kompaan en De Bocht goede personeelsvoorzieningen, waaronder een aantrekkelijk opleidingsbeleid. Alle medewerkers volgen minimaal één (bij)scholingsactiviteit per jaar. In samenhang daarmee hebben medewerkers een jaargesprek met de leidinggevende over de stand van zaken en ambities. Ook wordt er veel geïnvesteerd in teambegeleiding en –ontwikkeling.

Kompaan en De Bocht valt onder de cao Jeugdzorg, waarin een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaarden is vastgelegd. Voorwaarden die hier onder vallen zijn:
  • Hoogte van het salaris;
  • Vakantieverlofregeling;
  • Deels doorbetaald ouderschapsverlof;
  • Volledige 13e maand salaris van 8,3% (eindejaarsuitkering);
  • Maandelijkse bijdrage van 0,5% van het salaris ten behoeve van de levensloopregeling;
  • Bijdrage in de ziektekostenverzekering.

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Aanvullende arbeidsvoorwaarden naast de cao-bepalingen en het ontwikkelen van medewerkers zijn:

Collectief pakket ziektekostenverzekeringen

Medewerkers van Kompaan en De Bocht kunnen gebruik maken van het collectief pakket ziektekostenverzekeringen. Hiervoor heeft Kompaan en De Bocht afspraken gemaakt met VGZ & AVERO-Achmea zorgverzekeringen. 
 

Collectieve verzekeringen

Kompaan en De Bocht heeft afspraken gemaakt met de verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer, waardoor medewerkers gebruik kunnen maken van kortingen bij afname van bepaalde verzekeringen als opstal-, auto-, inboedel- en andere verzekeringen. 

Levensloopregeling

Met de levensloopregeling van Kompaan en De Bocht kunnen medewerkers fiscaal aantrekkelijk salaris sparen. Bijvoorbeeld om eerder te kunnen stoppen met werken (pensioen) of er een jaar tussenuit te gaan. 
 

Fietsplan

Kompaan en De Bocht biedt haar medewerkers de mogelijkheid om financieel/fiscaal aantrekkelijk een fiets aan te schaffen. 
 

Onbetaald verlof

Soms kunnen medewerkers behoefte hebben aan een langere periode (gedeeltelijk) onbetaald verlof, met recht op terugkeer naar de oude functie. Wie er eens echt helemaal uit wil - om bijvoorbeeld die droomreis te maken of om zich eens in alle rust op de toekomst te bezinnen - kan in overleg met de leidinggevende onbetaald verlof opnemen. 
 

Contactgegevens afdeling P&O

Postadres
Postbus 10139
5000 JC Tilburg

Bezoekadres
Rillaersebaan 75
Goirle

Contactpersoon
Martin Paalman, personeelsfunctionaris

Telefoon
013-5309 400

Fax
013- 5423 011

E-mail
pz@kompaanendebocht.nl