Vrienden van Sterk Huis

De stichting Vrienden Nieuwbouw Kompaan en De Bocht heeft ten doel het werven van fondsen en volgens regels van good governance beheren van financiële middelen ten behoeve van de nieuwbouw van Stichting Kompaan en De Bocht conform het bouwplan.


De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van wervingsactiviteiten zoals die in het plan van aanpak zijn uiteengezet:

  • Fase 1: werving bij landelijke fondsen, loterijen, bedrijven;
  • Fase 2: werving voor projecten bij bestaande leveranciers, sponsors (inclusief MKB), (kleinere) vermogensfondsen, kerkelijke instanties, vermogende particulieren en netwerken;
  • Fase 3: genereren van publiciteit en faciliteren van publieksacties.
impr-05-woonkamer-web.png

 
Het bestuur van Stichting Vrienden Nieuwbouw Kompaan en De Bocht

  • Dhr. R. Kluyt: Voorzitter
  • Dhr. A.L.A.M. Smits: Penningmeester
  • Mevr. M.J.M. van der Sande: Secretaris
  • Mevr. A.M.L. van Puijenbroek: Lid
  • Dhr. J.M. Buckens: Lid
  • Dhr. T.M. Schraven: Lid
  • Mevr. E.J.M.A. Smits: Lid

Meer informatie: