Samen bouwen

Kompaan en De Bocht investeert in fondsenwerving om een veilige, kwalitatief goede en gastvrije omgeving te creëren voor onze doelgroep, de inhoudelijke doelstellingen van het Sterk Huis te behalen en een aanbod van kwalitatief goede opvang en hulpverlening tegen een acceptabele prijs structureel beschikbaar te houden in de toekomst. 


De werving onder fondsen, bedrijven en particulieren richt zich o.a. op financiering voor de installatie van innovatieve veiligheidstechnieken; een comfortabele inrichting die bijdraagt aan stabiliteit, rust en herstel; faciliteiten voor Leren op Afstand; een tuin die maakt dat kinderen kunnen bijkomen van een periode van ellende en weer gewoon kind kunnen zijn; en de inrichting van het atrium, de koffiecorner en de winkel met stage- en werkplekken. Kortom, geen gouden kranen, maar randvoorwaarden voor veiligheid, herstel en een nieuwe toekomst. 

Sterkhuis_imp_09.jpg

Ten behoeve van de fondsenwerving is de Stichting Vrienden Nieuwbouw Kompaan en De Bocht opgericht. Het bestuur van deze stichting heeft een belangrijke rol in de strategiebepaling en werving van fondsen, donaties en giften en ziet toe op de besteding van de verkregen middelen. De Bestuurder van Kompaan en De Bocht en het bestuur van de Stichting Vrienden Nieuwbouw Kompaan en De Bocht worden ondersteund door een parttime coördinator fondsenwerving en een secretarieel medewerker. Kompaan en De Bocht heeft samen met een professioneel bureau gewerkt aan de ontwikkeling van een plan van aanpak voor de fondsenwerving voor het Sterk Huis. De financiële uitvoerbaarheid wordt getoetst op basis van scenarioberekeningen voor het financiële effect (meerjarenbegroting en balans) van de verbetering van de huisvestingssituatie van de vrouwenhulpverlening. Hierover vindt gestructureerd overleg en afstemming plaats tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Kompaan en De Bocht. Beide Raden leggen in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording ten aanzien van de belanghebbenden verantwoording af over het gevoerde beleid.