De doelgroep van ons Sterk Huis

In veel gezinnen waar wij mee te maken krijgen, zijn onveiligheid, een ongezonde opvoeding en ernstige opgroeiproblemen aan de orde van de dag. Deze problemen belemmeren ontwikkeling, ontplooiing en meedoen in de samenleving en gaan vaak van generatie op generatie over. Een onveilige jeugd is een belangrijke oorzaak van deze patronen van achterstelling en ongelijkheid in kansen van gezinnen. Het Sociaal Cultureel Planbureau noemt het een ‘reproductie van ongelijkheid in nieuwe generaties’.


Het Sterk Huis is voor vrouwen, kinderen en jongeren in situaties van ernstig geweld en dreiging en daarmee samenhangende ontwikkelings- en opvoedingsrisico’s.

Meer specifiek:
  • (Jonge) vrouwen die slachtoffer zijn van ernstig geweld in de thuissituatie en mee-opgenomen kinderen tot 18 jaar, inclusief vrouwen die met hun kinderen in acute noodsituaties vluchten en ‘met hun koffer in de hand bij ons aanbellen’ en worden opgenomen in de crisisopvang.
  • Meiden in de leeftijd van 12 tot 23 jaar, die op de vlucht zijn voor (dreigend) eergerelateerd geweld door hun (ex-)partner en/of (schoon)familie.
  • Alleenstaande meiden vanaf 12 jaar, die slachtoffer zijn van jeugdprostitutie, mensenhandel of loverboys.
  • Jonge meiden tussen de 14 en 18 jaar, die zwanger zijn of al een kind hebben en waarbij sprake is van een complexe moederschap/gezinssituatie en gedrags- en gezagsproblematiek.
  • Moeders vanaf 18 jaar met hun kind(eren), waarbij grote zorgen bestaan over de veiligheidssituatie en de opvoedingsverantwoordelijkheid van de moeder.
  • Mogelijk in de toekomst ook mannelijke slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties, waaronder eerdreiging en mensenhandel.
Sterkhuis_imp_21.jpg  

Er is een wereld te winnen door zo vroeg mogelijk en met kennis van zaken problemen te herkennen en aan te pakken. Maar structureel een verschil maken en echt betere kansen voor de toekomst creëren vraagt méér. Dit vraagt dat we de oorzaken van problemen van alle gezinsleden aanpakken, met een aanpak die kinderen en hun ouders in staat stelt om ‘schoon schip’ te maken. We willen onveilige en ongezonde patronen in gezinnen doorbreken en kinderen echt betere ontwikkelkansen bieden. Om dat te bereiken kijken we breed: van veiligheid en ontwikkelingsrisico’s tot sociaal isolement en financiële afhankelijkheid. We investeren gericht in zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, een netwerk, opleiding en werkervaring. Kortom, we creëren de omstandigheden waardoor mensen een nieuwe start kunnen maken.