Werken aan een inclusieve samenleving

Met de realisatie van ons Sterk Huis ontstaat een centrum waar kennis en expertise worden doorontwikkeld en vervolgens gedeeld met professionals op scholen, huisartsen en teams in risicowijken. Dit centrum draagt bij aan een duurzame aanpak en inclusieve samenleving, waar ook kwetsbare kinderen, jongeren, vrouwen en gezinnen een toekomst hebben.  Sterkhuis_imp_25.jpg


Kompaan en De Bocht is een innovatieve en toekomstgerichte organisatie. We anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen en bouwen met onze inzichten en ervaring mee aan een nieuwe samenleving. Een veilige en gezonde samenleving, waar iedereen kans heeft om mee te doen en erbij te horen. Kompaan en De Bocht heeft een onderscheidende aanpak, in de regio Midden-Brabant en daarbuiten. Een aanpak die voortkomt uit onze achtergrond, kennis en ervaring als organisatie voor jeugdhulp en vrouwenhulpverlening en die zich richt op veiligheid en ontwikkeling als cruciale begrippen om onze ambitie te bereiken. 

De bouw van het Sterk Huis kan rekenen op brede steun en maatschappelijk draagvlak in de regio en op landelijk niveau, waaronder van de heer Van de Donk, Commissaris van de Koning in Noord-Brabant.