Kompaan en De Bocht bouwt een Sterk Huis

Dit STERK HUIS is een veilige en warme opvang waar vrouwen en kinderen op adem kunnen komen. Waar ze hard werken aan een veilig en zelfstandig leven. Aan kansen voor de toekomst.


Oost west, thuis best …  Was ‘t maar zo makkelijk! 

Voor veel vrouwen en kinderen die bij ons komen is een fijne en vooral veilige thuishaven helaas niet zo vanzelf­sprekend. Vaak leefden zij jarenlang in situaties van ernstig huiselijk geweld of zijn ze slacht­offer van jeugdprostitutie, loverboys of eergerelateerd geweld. Veiligheid is voor deze vrouwen en kinderen van levens­belang!

Kansen voor een nieuwe generatie

Het Sterk Huis maakt het mogelijk om ­ongezonde en onveilige patronen in ­gezinnen te doorbreken. Zo kunnen we nieuwe generaties echte kansen bieden en wordt er niet langer ‘gedweild met de kraan open’. Het Sterk Huis is dus geen luxe, maar maakt het verschil tussen een ­‘vijfde generatie tienermoeder’ en een ‘jonge moeder met een problematisch ­verleden, maar ook met de drive en ­bagage om voor zichzelf en haar kind een betere toekomst te scheppen’. 

Meedoen in de samenleving

Het daadwerkelijk doorbreken van on­gezonde en gewelddadige patronen in ­relaties en gezinnen, vraagt méér dan alleen opvang. Door te werken aan sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, een sociaal netwerk, een opleiding en werk, investeren we in écht betere kansen om mee te doen in de samenleving. Voor huidige én volgende generaties.


3.png   2.png   1.png 

Het Sterk Huis is een warm (t)huis

  • Veilige en warme opvang waar vrouwen en kinderen in een crisissituatie de noodzakelijke veiligheid en stabiliteit vinden en kunnen werken aan hun herstel.
  • Deskundige en innovatieve hulpverlening gericht op het duurzaam aanpakken van problemen die vaak al generaties voortduren. Door ouders en kinderen onder één dak te brengen, kan gelijktijdig met alle leden van het gezin worden gewerkt. 
  • Een omgeving waarin vrouwen en kinderen werken aan een nieuwe start en een veilige, zelfstandige en kansrijke toekomst met het afronden van een opleiding en het starten met werk.        

Innovatief en duurzaam

Kompaan en De Bocht bouwt kosten­efficiënt en innovatief. De concentratie op één locatie biedt een structureel efficiencyvoordeel door ondersteunende diensten en staffuncties te combineren. Het ontwerp voor de nieuwbouw is ­duurzaam en onderhoudsvriendelijk. Exploitatiekosten kunnen daardoor laag blijven. Er wordt gebruikt gemaakt van innovatieve technieken om bijvoorbeeld veiligheid en gastvrijheid te kunnen combineren.

De steentjes die Kompaan en De Bocht jaarlijks bijdraagt 

Ieder jaar ondersteunt Kompaan en De Bocht circa 2.500 unieke cliënten, met ruim 5.000 trajecten. Daarnaast bereiken wij in samenwerking met scholen en huisartsen jaarlijks minstens 2.600 kinderen en jongeren met preventieve programma’s. Ook vangt Kompaan en De Bocht per jaar rond de 500 kinderen op in pleeggezinnen.

gebouw.png

Samen bouwen

De financiering van het Sterk Huis komt grotendeels uit opbrengsten van de verkoop van grond, eigen middelen en middelen uit ons steunfonds en de positieve inzet van de 
gemeenten. Daarnaast hebben we aanvullende steun nodig voor:
  • Een inrichting die bijdraagt aan stabiliteit, rust en herstel.
  • Innovatieve veiligheidstechnieken.
  • Faciliteiten voor leren op afstand.
  • Een tuin waar kinderen hun zorgen even kunnen vergeten.
  • Inrichting van koffiecorner en winkel met stage- en werkplekken.
  • Faciliteiten voor sport en spel.

Word ambassadeur!

Wilt u een steentje bijdragen aan een warm (t)huis? Neem dan contact met ons op via sterkhuis@kompaanendebocht.nl of (013) 751 12 13.