Portaal voor professionals en verwijzers.

Specialistische hulp bij opgroeien, ontwikkeling en veiligheid

Moduleboek Kompaan en De Bocht

Specialistische hulp bij opgroeien, ontwikkeling en veiligheid

Voortijdig Schoolverlaters (VSV)

Jongeren binnen de doelgroep proberen te bereiken en te motiveren richting een voor hen passende plek binnen de reguliere structuren
(school, werk, uitkering en/of hulpverlening).

Interculturele gezinscoaching

Sommige jongeren hebben naast de opvoeding van hun ouder(s) of verzorger(s) net even een extra steuntje nodig. Bijvoorbeeld op school (werk), bij de vrijetijdsbesteding of in de omgang met gezinsleden of vrienden. Een gezinsco...

‘T KomPas

Soms vertoont een kind op de basisschool dermate externaliserend probleemgedrag dat de veiligheid van het kind zelf of van diens omgeving in het geding is. Vaak is er naast het externaliserende probleemgedrag ook sprake van problemen in de opvoedings...

Kompaan en De Bocht Modulenboek

Informatie voor hulpverleners en verwijzers.

Sekswerken doe je je veilig

Via deze bijeenkomst brengen we het oudste beroep van de wereld weer even aan het licht. Waar we voor staan is dat jij veilig je vak uit kunt voeren met een ondersteunend netwerk om je heen. Doe je met ons mee?

EMDR

Bij traumatische ervaringen worden herinneringen in ruwe (onverwerkte) vorm opgeslagen. Prikkels, zoals beelden, geuren, geluiden, die aan de ingrijpende gebeurtenis doen denken, kunnen deze ‘ruwe  herinnering’ telkens weer activere...

Rots en Water (Jeugd)

Rots en Water is een weerbaarheidstraining voor meisjes en jongens in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Het betreft specifiek jeugdigen, die in de reguliere groepen Rots en Water niet tot hun recht komen vanwege hun individuele problematiek  &...

MBT Child in mind

Ouders met (borderline) persoonlijkheidsproblematiek leren meer na te denken over de gevoelens en gedachten van hun kind en over hun eigen gevoelens en gedachten in relatie tot het kind. Het gaat er om dat ouders het  kind meer ‘in ...

Mentalization-Based Treatment for Families (MBT-F)

MBT-F is een kortdurende behandelvorm voor jeugdigen en hun families. Het is voor gezinnen waarvan de leden moeite hebben om te mentaliseren, waardoor er sprake is van verbaal en/of fysiekgeweld naar elkaar. Mentaliseren is “het vermogen om te kunnen...

Kinderen uit de knel

Groepsbehandeling voor ouders die te maken hebben met ernstige conflicten bij scheiding en verdeeld ouderschap

MBT Psycho-educatie

Kinderen van de binnen Lima opgenomen tienermeiden

Intensieve oudergesprekken – bemiddeling bij vechtscheiding

Het pedagogisch beslismodel bij plaatsing van kinderen in een pleeggezin

Gezinsdiagnostiek

FACT-Jeugd

Crisisopvang voor vrouwen (en hun kinderen)

Crisisopvang in een pleeggezin voor jeugdigen van 0-18 jaar

Ambulante spoedhulp

Residentiële crisisopvang voor jeugdigen van 4-18 jaar

Reguliere behandelgroep vrouwenhulpverlening

Video interactie begeleiding (VIB)

Verlengde kraamzorg (VKZ) en Babymassage

Behandelgroep Pyriet voor jeugdigen van 12-16 jaar

Wijzer in de liefde

Opvoeden & zo

Op weg naar zelfstandigheid

Sterk na huiselijk geweld

Deze cursus is ontwikkeld voor slachtoffers van huiselijk geweld, die zich alleen voelen en last hebben van onder meer schaamte- en schuldgevoelens. Voor deze slachtoffers hebben deze gevoelens veel effect op het dagelijks leven: vaak is het moeilijk...

AKA

Het komt geregeld voor dat meiden/jonge moeders hun opleiding in het voortgezet onderwijs onderbreken vanwege de komst van een kind. Daarom biedt Kompaan en De Bocht in samenwerking met ROC Midden-Brabant jonge moeders alsnog de kans om hun opleiding...

Girlstalk

De media berichten steeds vaker over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren. Snackseks, groepsverkrachtingen en loverboys lijken aan de orde van de dag. Om problemen te voorkomen, moeten meiden leren om hun eigen grenzen én normen en waard...

Met alle geweld een relatie

Deze empowermenttraining is bedoeld voor vrouwen die te maken hebben (gehad) met geweld in hun relatie. De training is ook bedoeld voor vrouwen die in het recente verleden een relatie hadden met een mishandelende partner en willen voorkomen d...

Leren van ervaringen

De manier waarop je reageert, heeft te maken met (negatieve) ervaringen uit het verleden. Tijdens deze cognitieve gedragscursus worden cliënten zich bewust van hoe je in het dagelijkse leven reageert op anderen en hoe jij andere mensen beleef...

Opkomen voor jezelf

In deze cursus krijgen cliënten aangeleerd om beter over zichzelf te denken en zich beter te uiten.
De cursus is opgesplitst in 2 groepen, 18- en 18+.
Tijdens de cursus leert de cliënt:
?    situaties in te ...

Rots en Water

Rots en Water is een weerbaarheidstraining voor meiden en vrouwen, meisjes en jongens. Door middel van lichamelijke oefeningen worden mentale, sociale en fysieke vaardigheden aangeleerd.
Doelstellingen van de training:
-   ...

Goldstein

Agression Replacement Training

ART is een intensieve, uitgebreide en gestructureerde training die gericht is op het verminderen van agressief gedrag en het aanleren van nieuw gedrag en vaardigheden, waardoor men zich niet meer agressief hoeft te gedragen. In de training leren clië...

Individuele hulpverlening aan jongeren en vrouwen, in combinatie met verblijf

Praktisch Pedagogische Thuisbegeleiding (PPT) in combinatie met verblijf

Intensieve ambulante gezinsbehandeling in combinatie met verblijf

Woonbegeleiding voor vrouwen en kinderen

Behandelwoongroep Brahmsstraat voor jeugdigen van 6-18 jaar

Gezinshuis voor jeugdigen van 6-18 jaar

Specialistische Pleegzorg voor jeugdigen van 0-18 jaar

Perspectiefbiedend verblijf in een (netwerk)pleeggezin

Tijdelijk verblijf in een (netwerk)pleeggezin, gericht op terugkeer naar huis.

Weekend- en vakantieopvang in een (netwerk)pleeggezin / deeltijdpleegzorg voor jeugdigen van 0-18 jaar

Netwerkscreening Pleegzorg

Kleinschalige Wooneenheid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen van 14-18 jaar

Kinderwoongroep voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen van 12-16 jaar

Intensieve observatietrajecten voor moeders met kind(eren) ter bepaling van het opvoedingsperspectief (Dana Eos)

Observatiediagnostiek in een pleeggezin

Observatiediagnostiek in behandelgroepen

Kinderen in de behandelgroepen vrouwenhulpverlening

Kamertrainingscentrum voor jongeren van 17-19 jaar

Zelfstandigheidstrajecten jongeren 16-21 (Het Fasehuis en het Kamertrainingscentrum )

Het zelfstandigheidstraject bestaat uit twee delen: Behandelgroep Fasehuis en het Kamertrainingscentrum. Beide zijn gericht op het vergroten van vaardigheden die nodig zijn om geheel zelfstandig te kunnen wonen.
Het gaat dan zowel om het leren...

Seksespecifieke Behandelgroep Eva voor tienermeiden en vrouwen (eergerelateerd)

Jaarlijks worden honderden jongens en meiden in Nederland slachtoffer van eergerelateerd geweld. Ze worden bedreigd, mishandeld en verstoten omwille van de eer van hun familie. Situaties van eergerelateerd geweld zijn vaak erg complex en de risico’s ...

Seksespecifieke Behandelgroep Lima voor tienermeiden van 14-18 jaar (loverboy en jeugdprostitutie)

Behandelgroep Prinsenhoeven 16 voor jongeren van 16-18 jaar

Behandelgroep Prinsenhoeven 14 voor jongeren van 16 - 18 jaar

Behandelgroep Ringbaan-Oost

Behandelgroep ORION voor kinderen van 6-12 jaar

Behandelgroep TOERMALIJN voor kinderen van12-16 jaar

Behandelgroep STEPPE voor kinderen van 4-8 jaar

Cursus AWARE

AWARE-begeleiding

Spel als hulp (SAH)

Zelfstandigheidstraining VHV (woonbegeleiding / HAT / Doorstroomhuis)

Caring Dads

Vlinders in onweer

Mentalisation Based Treatment (MBT)

Mentaliseren houdt in, dat iemand het eigen gedrag, gevoelens, gedachten en wensen, en die van anderen kan begrijpen en verklaren vanuit achterliggende gevoelens, gedachten, behoeften, verlangens en intenties.

Groepstherapie voor jeugdigen met sociaal-emotionele problemen

Verwerkingsgroep seksueel misbruikte meiden

Het ontstaan en voortduren van seksueel geweld wordt veroorzaakt door de ongelijke machtsverhouding tussen mannen en vrouwen. Meer toegespitst op seksuele kindermishandeling betekent deze visie dat de oorzaak gelegen is in de afhankelijkheid van jeug...

Veilig Verder

Kinder- en Jeugdtherapie is een hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind/de jongere gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimentere...

Ruzie Thuis

Time-out

Kinder- en Jeugdtherapie

Speltherapie is bedoeld om jeugdigen met sociaal-emotionele problemen, ontwikkelings- of gedragsproblemen te helpen hun gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen. Spel wordt beschouwd als het communicatiemiddel van de jeugdige. In spel kan d...

Individuele hulpverlening na seksueel misbruik of andere vormen van kindermishandeling

Behandeling binnen de Zorgverzekeringswet

Naschoolse Dagbehandeling

Ouder-baby Dagbehandeling

Multidisciplinaire Kinderdagbehandeling (MKD) (voltijd)

Intensieve omgangsbegeleiding

Seksespecifieke ambulante hulpverlening voor meiden vanaf 18 jaar

Intensieve ambulante hulpverlening jeugdige

Intensieve Gezinshulpverlening

Diagnostiek binnen de Zorgverzekeringswet

Logopedisch onderzoek

Motorisch onderzoek

Observatiediagnostiek jeugdige gekoppeld aan dagbehandeling

Spelobservatie

Medisch onderzoek