Banner 2

Vrienden van Kompaan en De Bocht

De stichting biedt ondersteuning aan cliënten en medewerkers van Kompaan en De Bocht als dit in het (indirecte) belang is van de primaire activiteiten van Kompaan en De Bocht (bijdraagt aan ontwikkeling en veiligheid van kinderen, jongeren, vrouwen en gezinnen en aan een zelfstandige toekomst) én deze kosten niet worden gedekt door de reguliere financiering van Kompaan en De Bocht. Bijvoorbeeld het volgen van een studie  die niet direct gerelateerd is aan de primaire taken van medewerkers / cliënten) maar wel bijdraagt aan de doelstelling (ontwikkeling, veiligheid en zelfstandigheid). Tevens biedt de stichting financiële steun om de crisisopvang voor de vrouwenhulpverlening mogelijk te maken.
 
De stichting verwerft geld op diverse legale manieren, met name door giften / schenkingen.

De stichting heeft ten doel het verlenen van materiele steun aan stichting Kompaan en De Bocht. Het bestuur bestaat uit de leden van de raad van toezicht van Kompaan en De Bocht en ontvangt geen beloningen en/of vergoedingen.
 
Meer informatie: