Banner 2

Stichting Vrienden Nieuwbouw Kompaan en De Bocht

Logo_Sterk_Huis_RGB.png

 

Kompaan en De Bocht bouwt een ‘Sterk Huis’ voor (jonge) vrouwen en kinderen die te maken hebben met ernstige dreiging en veiligheidsrisico’s en de daarmee samenhangende opvoedings- en ontwikkelingsrisico’s. Een Sterk Huis biedt onder één dak:

 • een ‘safe haven’ waar vrouwen en kinderen in een crisissituatie de noodzakelijke veiligheid en stabiliteit vinden en    
  kunnen werken aan hun herstel. Voor vrouwen en kinderen die vaak jarenlang in situaties van ernstig huiselijk of
  eergerelateerd geweld hebben geleefd of slachtoffer zijn van jeugdprostitutie of loverboys, is veiligheid van levensbelang.
 • deskundige hulp gericht op het duurzaam aanpakken van problemen die vaak al generaties voortduren, van trauma tot maatschappelijk functioneren. Door ouders en kinderen onder één dak te brengen kan gelijktijdig met alle leden van het gezin worden gewerkt om ongezonde en onveilige patronen te doorbreken; én
 • een omgeving waarin vrouwen en kinderen werken aan een nieuwe start en een veilige, zelfstandige en kansrijke toekomst, gericht op zelfvertrouwen, eigen verantwoordelijkheid, een sociaal netwerk, een opleiding en werk.

De stichting Vrienden Nieuwbouw Kompaan en De Bocht heeft ten doel het werven van fondsen en volgens regels van good governance beheren van financiële middelen ten behoeve van de nieuwbouw van Stichting Kompaan en De Bocht conform het bouwplan.

De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van wervingsactiviteiten zoals die in het plan van aanpak zijn uiteengezet:

 • Fase 1: werving bij landelijke fondsen, loterijen, bedrijven;
 • Fase 2: werving voor projecten bij bestaande leveranciers, sponsors (inclusief MKB), (kleinere) vermogensfondsen, kerkelijke instanties, vermogende particulieren en netwerken;
 • Fase 3: genereren van publiciteit en faciliteren van publieksacties.
impr-05-woonkamer-web.png

 
Het bestuur van Stichting Vrienden Nieuwbouw Kompaan en De Bocht

 • Dhr. R. Kluyt: Voorzitter
 • Dhr. A.L.A.M. Smits: Penningmeester
 • Mevr. M.J.M. van der Sande: Secretaris
 • Mevr. A.M.L. van Puijenbroek: Lid
 • Dhr. J.M. Buckens: Lid
 • Dhr. T.M. Schraven: Lid
 • Mevr. E.J.M.A. Smits: Lid

Meer informatie:

Nieuws: