Banner 1

Missie & Visie voor Kompaan en De Bocht: Steeds Sterker

Kompaan en De Bocht signaleert en realiseert preventie en hulpverlening op het gebied van opgroei- en opvoedingsproblematiek, ontwikkelingsproblematiek en geweld in afhankelijkheidsrelaties (opgroeien, ontwikkeling en veiligheid). We kijken naar de mens in haar/zijn (gezins)context. We werken aan kracht en weerbaarheid en erkennen de speciale kwetsbaarheid van vrouwen en kinderen. Wij willen mensen met onze hulp steeds sterker door het leven laten gaan.

Missie voor cliënten

Kompaan en De Bocht levert professionele en effectieve hulp op respectvolle wijze. Het kernwoord daarbij is zelfredzaamheid. De hulpvraag is leidend en niet de grenzen van onze organisatie. Het leveren van hulp gebeurt actief en wordt in allerlei verbanden geboden.

Missie voor medewerkers

Kompaan en De Bocht is voor medewerkers een betrouwbare werkgever, die enerzijds duidelijk is in haar verwachtingen en anderzijds medewerkers de ruimte geeft om die op professionele wijze waar te maken. Onze medewerkers hebben specialistische kennis, die ze in teamverband bij cliënten kunnen inzetten.

Missie voor maatschappelijke partners

Kompaan en De Bocht wil samen met haar maatschappelijke partners investeren in functionele samenwerking en verantwoordelijkheid in het belang van cliënten. Wij geloven daarbij sterk in teams op maat van de problematiek en in geïntegreerde samenwerking en aansturing.

Missie financiers

Kompaan en De Bocht realiseert in het spanningsveld met de financiële middelen de grootst mogelijke maatschappelijke prestatie voor haar cliënten. Daarbij staan inhoud, effectiviteit, ondernemerschap en doelmatigheid voorop.

Missie overheid

Kompaan en De Bocht is een onderdeel van een cyclisch proces van beleidsvorming en stelt zich actief op door input te geven, een inhoudelijke bijdrage te leveren en te reageren op kansen.

Missie samenleving

Kompaan en De Bocht draagt bij aan de samenleving door veiligheid en ontwikkelkansen te creëren voor iedereen die dat nodig heeft.

Visie

Hulpvragen en problemen komen vaak naar voren in de gezinssituatie. Soms zichtbaar, soms onzichtbaar voor de maatschappij. Het ontstaan van problemen kan (een combinatie van) verschillende oorzaken hebben; systematisch, maatschappelijk en persoonlijk. De maatschappij vraagt ons om signalering en oplossing van deze hulpvragen en problemen, ter vergroting van ontwikkelkansen en veiligheid voor mensen.


Onze visie op:

Verbetering aanpak kindermishandeling.
http://www.kompaanendebocht.nl/nieuws/de-aanpak-van-kindermishandeling-kan-beter/