Banner 1

Het ontstaan van Kompaan en De Bocht

Kompaan en De Bocht kent een indrukwekkend geschiedenis, die meer dan een eeuw teruggaat. Een terugblik door de jaren heen:

- 1900

Anna Maria Tauscher wordt in 1855 in Duitsland geboren. Ze voelt zich geroepen om zich sterk te maken voor verlaten kinderen. In 1891 opent ze het eerste huis voor dakloze en zwervende kinderen. Zuster Tauscher wil hetzelfde initiatief in Nederland beginnen, vangt op een aantal plaatsen bot, maar niet in Tilburg. Daarmee ontstaat in 1900 de oudste rechtsvoorganger van het huidige Kompaan en De Bocht; het kinderhuis van de zusters Karmelietessen.

- 1910

Huis in de Bocht wordt als landhuis gebouwd aan de Tilburgseweg in opdracht van textielfabrikant Van Dooren-Hermans.

- 1920

Twintig jaar na het initiatief van de Duitse zuster Tauscher, zorgen de Fraters van Tilburg in hun Huize Nazareth specifiek voor de opvang van jongens.

- 1933

Een deel van wat later Kompaan zou worden, komt voort uit de gezondheidszorg voor kinderen. Op initiatief van dokter Keyzer wordt in 1933 in Goirle Kleuterheil geopend, één van de eerste medische kleuterdagverblijven van Nederland. In 1957 komt naast Kleuterheil het kinderdorp Sint-Godelieve, voor kinderen met ziektes als astma en diabetes. De Tilburgse architect J. Bedaux ontwerpt het bijzondere complex van gebouwen.

- 1945

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog start Huis in de Bocht onder leiding van missiezusters als doorgangshuis voor de ongehuwde moeder en haar kind, of vrouwen die zwanger zijn van een bezetter of bevrijder.

- 1950

Het Sint Josephhuis wordt omgedoopt in het bekendere Kinderhuis Maria Goretti aan het Wilhelminapark in Tilburg.

- 1951

Zuster Gabriëla Jansen treedt als invalkracht voor zes weken in dienst bij Huis in de Bocht, maar is er uiteindelijk van 1959 tot 1985 directrice.

- 1990

Na een brand wordt Huis in de Bocht verwoest. Een renovatie van het gehele huis volgt.

- 1996

Na een fusie tussen verschillende opvanghuizen ontstaat Kompaan.

- 2009

Kompaan en De Bocht fuseren. De grote kracht is dat hulpverlening aan jeugd en gezinnen nu in één organisatie is gebundeld, zodat integrale hulpverlening aan het gezin kan worden geboden.