Banner 1

Financiers, sponsoren & fondsen

Kompaan en De Bocht heeft een nauwe samenwerking met de gemeenten in de regio Hart van Brabant. Laatstgenoemde is vanaf 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De gemeenten kopen dus zorg in, ondermeer bij Kompaan en De Bocht. Daarnaast zijn er verschillende fondsen die jeugd en vrouwen een warm hart toedragen. Fondsen als het Nationaal Fonds Kinderhulp, Stichting Kinderpostzegels, Oranje Fonds, Bergmanfonds en ZorgSaam voor Jeugd. Deze partijen helpen bij het ontstaan van ontspannende activiteiten en denken mee en handelen bij de innovatie van hulpverlening.

Een zorginstelling als Kompaan en De Bocht kan alleen goed functioneren als ze voorzien wordt van de juiste middelen. De gemeente voorziet hierin voor een groot deel door zorg in te kopen. Hetzelfde geldt voor een aantal fondsen die Kompaan en De Bocht jaarlijks steunen. Gelukkig zet ook het bedrijfsleven zich in om onze cliënten te helpen middels geld, goederen of andere hulp.

Steentje bijdragen

Uiteraard is alle hulp welkom. Kompaan en De Bocht wil haar hulpvoorziening naar het hoogst mogelijke niveau tillen en zoveel mogelijk hulpbehoevenden bedienen. Daarom vragen we bedrijven en fondsen contact met ons op te nemen, zodat er bekeken kan worden op wat voor manier zij een bijdrage kunnen leveren. Samen worden we steeds sterker! 

Sponsoren van Kompaan en De Bocht:

Fondsen die Kompaan en De Bocht steunen:

Wilt u ook iets betekenen voor onze kinderen, vrouwen en gezinnen? 

Dat kan bijvoorbeeld door:

  • bijdragen aan vernieuwing in de zorg of onderzoek
  • de bekendheid van pleegzorg vergroten via uw netwerk
  • het verbeteren van speel- en sport voorzieningen
  • ruimtes voor kinderen en vrouwen in de opvang aankleden
  • een activiteit organiseren
  • een bijdrage leveren aan de nieuwbouw
  • andere ideeën zijn welkom

 Neem contact op met Jeanet de Pee, PR en communicatie voor meer informatie.