Banner 2

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Wij werken volgens de landelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarin staat wat onze hulpverleners doen als er signalen zijn van kindermishandeling of huiselijk geweld. Het doel daarvan is kindermishandeling en huiselijk geweld te verminderen. Vaak is er sprake van onmacht en we willen ouders, partners en kinderen helpen om op een andere manier met elkaar om te gaan.