Banner 1

Privacy

/over-ons/Voorbeeldbrief Verzoek om correctie of verwijdering van gegevens voor clienten.docxKompaan en De Bocht hecht erg aan de privacy van haar cliënten. Een goede, professionele bejegening van onze cliënten is het uitgangspunt bij de hulp die we bieden. Daar hoort ook het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van de cliënt bij. Het privacyreglement biedt richtlijnen aan onze medewerkers om zorg te dragen voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens, die Kompaan en De Bocht gebruikt in het kader van een goede hulpverlening en uit oogpunt van een goede bedrijfsvoering.Hieronder vindt u het privacyreglement van Kompaan en De Bocht
Verder kunt u de belangrijkste punten van het reglement in een samenvatting lezen.
Er zijn drie versies van deze verkorte versie:  voor Jeugdige cliënten, ouders van jeugdige cliënten en cliënten van de vrouwenhulpverlening.

Indien u een verzoek om correctie, of verwijdering van gegevens óf een verzoek om inzage of verstrekking van gegevens wilt indienen kunt u hiervoor gebruik maken van voorbeeldbrieven die u hier kunt downloaden.