Banner 2

Extra informatie

Een overzicht van hulplijnen, hulpinstanties waar Kompaan en De Bocht mee samenwerkt, fondsen en vacaturesites.

Hulplijnen

Stop Huiselijk Geweld geeft advies en hulp bij het stoppen van huiselijk geweld.
www.stophuiselijkgeweld.nl

De Kindertelefoon is een vraagbaak en luisterend oor voor jeugd.
www.kindertelefoon.nl

Sensoor Noord-Brabant is al meer dan 50 jaar dag en nacht bereikbaar voor een anoniem, vertrouwelijk gesprek.
www.brabant.sensoor.nl

Jalp wijst de weg, geeft informatie of komt met passende oplossingen op allerlei gebieden: Jalp helpt!
hwww.jalptilburg.nl

Jeugd- en gezinshulpverlening

Centrum Jeugd en Gezin is een centraal punt voor alle vragen over opgroeien en opvoeden.
www.jeugdengezintilburg.nl

Jeugdwijzer-Brabant.nl is de sociale kaart voor ouders en hulpverleners om snel en adequaat informatie te vinden over jeugdvoorzieningen op het gebied van onderwijs, welzijn en zorg in Brabant.
jeugdwijzer-brabant.nl/

Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken.
www.nji.nl

Op Startpagina Jeugdzorg staan links over jeugdzorg in Nederland in gebundeld.
www.jeugdzorg.startpagina.nl

Vrouwenhulpverlening

Feniks is het stedelijk centrum voor emancipatie in Tilburg en heeft als doel het bevorderen van de maatschappelijke positie van alle vrouwen
www.fenikstilburg.nl

Wat is eer? Geeft informatie over verschillende soorten eergevoelens. 
www.watiseer.nl

Tienermoeders.nl staat boordevol informatie voor zwangere meiden, tienermoeders of jonge moeders.
www.tienermoeders.nl

WE CAN Young maakt deel uit van de wereldwijde campagne WE CAN end all violence against women. Belangrijke basis in de campagne is om jongeren te stimuleren changemaker te worden.
http://www.wecanyoung.nl/gemeente/tilburg    

Pleegzorg

Pleegzorg Nederland zet zich in voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen.
www.pleegzorg.nl

Op Pleegkinderen.nl vertellen pleegkinderen hun verhaal.
www.pleegkinderen.nl

De PleegOuderRaad Midden Brabant (POR-MB) behartigt de belangen van de pleegouders in Midden Brabant.
www.por-mb.nl

Mobiel is een tijdschrift voor de pleegzorg.
www.mobiel-pleegzorg.nl

De Wat?! Krant is een krant voor en door pleegkinderen.
www.watkrant.nl 
 

Cliënten

Zorgbelang Brabant vindt goede zorg belangrijk en komt op voor de belangen van iedereen die gebruik maakt van zorg, jeugdhulp of maatschappelijke dienstverlening in de regio.
www.zorgbelang-brabant.nl

Clientenvertrouwenspersoon

Ouders en opvoeden

Ouders Online is de grootste ouders-community van Nederland, met veel informatie en tips over opgroeien en opvoeden van kinderen.
www.ouders.nl

Voor jeugd

Het Kinderrechtencollectief is een samenwerkingsverband van kinderrechtenorganisaties ter bevordering van de rechten van het kind.
www.kinderrechten.nl

Stichting Heppie zet zich in voor de grote groep vergeten en anonieme kinderen in Nederland.
www.heppie.nl

Nationaal Fonds Kinderhulp vindt dat alle kinderen recht hebben op geluk en helpt kinderen met minder kansen.
www.kinderhulp.nl 
 

Samenwerkingspartners

De Federatie Opvang is een vereniging van instellingen die zich inzetten voor de opvang en ondersteuning van mensen in een maatschappelijk kwetsbare of onveilige situatie.
www.opvang.nl

De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor risicogroepen.
www.ggdhartvoorbrabant.nl

GGz Breburg is een specialistische geestelijke gezondheidszorgaanbieder.
www.ggzbreburg.nl

MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfasen.
www.meedemeentgroep.nl

Instituut voor Maatschappelijk Werk helpt kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen in Tilburg, Goirle, Gilze-Rijen en Dongen.
www.imwtilburg.nl

Novadic-Kentron is de expert voor verslavingszorg in Brabant.
www.novadic-kentron.nl

De website van de provincie Noord-Brabant.
www.brabant.nl

De website van de gemeente Tilburg.
www.tilburg.nl

Scholengemeenschap De Keyzer is er voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.
www.sgdekeyzer.nl

SBO Noorderlicht biedt speciaal basisonderwijs dat zoveel mogelijk aansluit bij de specifieke onderwijsbehoeften van het kind.
www.sbonoorderlicht.nl

Bij ROC Tilburg kunnen studenten kiezen uit 134 mbo-opleidingen, cursussen en educatie.
www.roctilburg.nl 

SJS Brabant is een samenwerking van specialistische jeugdzorgaanbieders Kompaan en De Bocht, Amarant Groep en GGZ Breburg. 

Regio Hart van Brabant
www.regio-hartvanbrabant.nl 

Fondsen

Het Oranje Fonds wil betrokkenheid in de samenleving bevorderen. Door hun steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij.
www.oranjefonds.nl

Kinderhulp helpt kinderen op een hele praktische en kindgerichte manier.
www.kinderhulp.nl

Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto: 'voor kinderen door kinderen'.
www.kinderpostzegels.nl

Stichting Het Vergeten Kind zet zich in voor kinderen die noodgedwongen opgroeien in sobere opvangcentra.
www.vergetenkind.nl

Het Ariënsfonds biedt financiële ondersteuning aan mensen die er alleen voor komen te staan en het op eigen kracht niet redden.
www.tiwos.nl

ZorgSaam voor Jeugd geeft hulp aan jeugd en jongeren tot 18 jaar in de regio Midden-Brabant die in de knel zitten.
zorgsaamvoorjeugd.nl/ 
 

Werken

FCB stimuleert de ontwikkeling van het werk in Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang.
www.fcb.nl/jeugdzorg

Bij BrabantZorg vind je alles over werken en leren in zorg en welzijn in Brabant.
www.brabantzorg.net

Raakveld creatieve zorgwerkplaats biedt mensen met een beperking een nuttige en leuke dagbesteding.
www.raakveld.nl