Banner 2

Cliëntenraden

Bij Kompaan en De Bocht hebben we drie vormen van cliëntenparticipatie:

• Cliëntenraad Vrouwenhulpverlening: Behartigt de belangen van vrouwen en hun kinderen, die verblijven bij of behandeld
   worden door Kompaan en De Bocht. 
   De Cliëntenraad Vrouwenhulpverlening bestond in 2015 uit vijf cliënten;
• Cliëntenraad Jeugdzorg: Behartigt de belangen van ouders waarvan de kinderen verblijven bij of behandeld worden door
   Kompaan en De Bocht. 
   De Cliëntenraad Jeugdzorg bestond in 2015 uit drie cliënten;
• Jongerenraad: Behartigt de belangen van jongeren van 12 tot 18 die verblijven bij of behandeld worden door 
   Kompaan en De Bocht. 
   De jongerenraad bestond in 2015 uit negen jongeren.

Een afvaardiging van de raden vormt het Cliëntenplatform die de gemeenschappelijke belangen van de cliënten behartigt en formeel overlegt met het bestuur.

Profiel cliëntenraadslid Kompaan en De Bocht

Belangrijkste thema’s die in 2015 bij de cliëntenraden aan de orde kwamen, waren:

• de begroting 2016;
• de bezuinigingen en de daarmee gepaard gaande reorganisatie binnen Kompaan en De Bocht en de gevolgen daarvan voor
   cliënten;
• de transitie binnen Jeugdzorg, met name de overgang van jongeren van 18- naar 18+;
• de uitkomst van het interne cliënttevredenheidsonderzoek en de pilot, die hier uit voortgekomen is;
• uitkomst uit het verandertraject (het lean-traject) van Kompaan en De Bocht.

Jaarverslag Cliëntenraad 2015

De cliënten- en jongerenraad zijn op zoek naar nieuwe leden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via clientenraad@kompaanendebocht.nl

Jongerenraad

Jongerenraad bij VWS

Jongerenraad on tour Den Haag.png