Banner 1

Nieuws

Mannen opvang bij Kompaan en De Bocht

2 artikelen in Brabants Dagblad "Het bangst was ik voor die stok" - "Het klopt allemaal"

Lees meer »
Informatieavond pleegzorg op 3 oktober

Voor mensen die zich afvragen of pleegzorg iets voor hen is, organiseert Kompaan en De Bocht deze informatiebijeenkomst.

Lees meer »
WOW! Een kippenvelmoment.

Kinderen van basisschool De Bron in Goirle sluiten hun sponsoractie af en geven een fantastisch bedrag

Lees meer »
TV-tip - ‘2DOC: VROUW SLAAT MAN’

Over mannen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Een documentaire van Elena Lindemans.

Lees meer »
Conferentie; Effectief werken bij conflictscheidingen

Donderdag 26 en vrijdag 27 oktober 2017

Lees meer »
Webinar: De carrière switch voor sekswerkers op 19 september 2017

van 19.00u tot 20.00u. Meld je gratis aan voor het webinar

Lees meer »
Film rondleiding locatie De Bocht

Vaak kwamen er oud bewoners op bezoek bij locatie De Bocht aan de Tilburgseweg om te zien waar ze geboren zijn of gewoond hebben.

Lees meer »
Handreiking kindhuwelijken en informele huwelijken

Professionals en zelforganisaties kunnen te maken krijgen met slachtoffers van kindhuwelijken, problematische informele huwelijken, huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap

Lees meer »
Online cursus huwelijksdwang

Tip: Een gratis online cursus over huwelijksdwang. Een van de thema’s waarvoor Fier en wij landelijk erkend zijn. Bel ons klantenbureau (013) 543 30 73 als u vragen of zorgen heeft.

Lees meer »
Traumabehandeling voor het hele gezin!

‘Elk kind in de jeugdzorg onderzoeken op trauma’. Volgens wetenschappers wordt steeds duidelijker dat trauma een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van stoornissen en gedragsproblemen bij kinderen in de jeugdzorg.

Lees meer »
Open brieven aan gescheiden ouders met een eindexamenkandidaat

Heb jij gescheiden ouders en heb je dit jaar eindexamen gedaan? Wat zou er dan in jouw brief aan je ouders staan?

Lees meer »
Nieuwsbrief voorjaar 2017

Met onder andere nieuws over de verhuizing, mannenopvang etc.

Lees meer »
Winkeltje open in juli

Werkervaring opdoen is een belangrijk onderdeel van onze hulpverlening en het werken aan een zelfstandig leven.

Lees meer »
Vrouwenhulpverlening van De Bocht verhuist naar Rillaersebaan in Goirle

Dit is een volgende stap in integrale hulpverlening aan kinderen, jongeren, vrouwen, mannen en gezinnen met vragen op het gebied van veiligheid, ontwikkeling en opvoeding.

Lees meer »
Training huwelijksdwang achterlating en eergerelateerd geweld

Een verdiepingstraining voor docenten en/of zorgprofessionals binnen uw onderwijsinstelling

Lees meer »
Informatieavond Pleegzorg 23 mei 2017

Voor mensen die zich afvragen of pleegzorg iets voor hen is, organiseert Kompaan en De Bocht deze informatiebijeenkomst.

Lees meer »
Behandeling en ontspanning voor kinderen in de opvang

In ons STERK HUIS is er gelukkig meer privacy: belangrijk als je je huiswerk wilt maken.

Lees meer »
Keurmerk F-ACT voor zorg bij psychische problemen

CCAF (Centrum voor certificering van ACT en FACT) certificeert teams die modelgetrouw zorg bieden aan mensen met ernstige psychiatrische problemen. Het keurmerk geeft inzicht in de zorgkwaliteit die de teams leveren. Kompaan en De Bocht en GGz Breburg hebben gezamenlijk het CCAF-keurmerk behaald. De organisatie-overstijgende samenwerking tussen jeugdzorg en jeugdpsychiatrie binnen één team is een zeldzaamheid binnen Nederland.

Lees meer »
Inspiratiecafé over prestatiedruk bij jongeren

Hoe speelt depressie een rol speelt in het leven van een jongere. Wat betekent prestatiedruk voor hen? Vanuit waar wordt deze druk ervaren en hoe gaan jongeren hiermee om?

Lees meer »
Post voor mevrouw Schippers

“Wij hebben iedere dag last van deze ingrijpende gebeurtenissen in ons leven. En omdat we vaak niet (goed) geholpen worden, blijven we last hebben van alles wat we meemaken.

Lees meer »
Berichten van de bouw maart 2017

Op dit moment is het spitsuur op de bouw waarbij alle puntjes op de “i” worden gezet om in april op te kunnen leveren.

Lees meer »
Kindermishandeling: verbeter de aanpak

Dit weekend was er in de media veel aandacht voor kindermishandeling. Hoe kan het beter? Onze visie op dit belangrijke onderwerp.

Lees meer »
5 vragen aan bestuurder Lian Smits

ABNAMRO stelde 5 vragen over ons werk, onze doelen, of het werkt en over de uitdagingen en de toekomst.

Lees meer »
Infobijeenkomst: Sekswerken doe je veilig

Nieuw: in april organiseren wij een bijeenkomst en webinar voor mensen die veilig willen sekswerken.

Lees meer »
Berichten van de bouw februari 2017

De bouw van het Sterk Huis vordert gestaag en zal binnenkort worden voltooid. In deze nieuwsbrief informeren we je over de huidige stand van zaken.

Lees meer »
Nieuwe leer/werkwinkel bij Kompaan en De Bocht

Ons winkeltje heeft een tijdelijke innamestop i.v.m. de verhuizing van De Bocht naar het hoofdgebouw aan aan de Rillaersebaan in Goirle.

Lees meer »
Geslaagde week voor het Vergeten Kind

The Unforgettables, de adviesraad van Stichting Het Vergeten Kind, overhandigde Staatssecretaris Van Rijn 63.838 handtekeningen voor goede zorg aan kinderen in de (vrouwen)opvang.

Lees meer »
Week van zorg en welzijn 13-18 maart

Wij komen dan graag bij uw team of school langs voor een presentatie. U kunt ook op bezoek komen in één van onze groepen of een webinar volgen.

Lees meer »
Kindercommissie presenteert moodboards

De nieuwbouw komt steeds dichterbij, en ook daar zullen er ruimtes ingericht worden met het oog op de kinderen die bij ons verblijven.

Lees meer »
Individuele hulp voor kinderen in opvang nodig

Joep Verboeket van Het Vergeten Kind: “Hoe langer je wacht met individuele hulp aan kinderen in de (vrouwen)opvang, hoe grote de schade voor het kind en de samenleving.”

Lees meer »
Sexting: maak kind al op basisschool bewust

Kinderen moeten op school in groep 8 al leren hoe ze met smartphones moeten omgaan

Lees meer »
Smartphones en tablets, een schrikbeeld voor veel ouders!

"Het is de kunst om een balans te vinden tussen het stellen van grenzen en het geven van vrijheid.

Lees meer »
Petitie voor goede zorg voor kinderen in de opvang

Het vergeten Kind voert actie voor een veilige plek met een begeleidingsplan voor alle kinderen in de maatschappelijke - en vrouwenopvang.

Lees meer »
Radio-interview over mannenopvang

Het taboe wordt minder en de vraag groter.

Lees meer »
Basiskracht in Goirle

Een kind is nooit zomaar boos, bang of verdrietig.

Lees meer »
Mannenopvang vanaf januari 2017

Voor mannelijke slachtoffers van huiselijk- en eergerelateerd geweld of mensenhandel. Tilburg heeft als centrumgemeente daarvoor een officiële functie toegewezen.

Lees meer »
Artikel over Sterk Huis in KNR bulletin

In het bulletin van KNR verscheen een artikel over STERK HUIS.

Lees meer »
De vlag in top voor hoogste punt nieuwbouw Kompaan en De Bocht

Krantenartikel Goirles Belang 4 december 2016

Lees meer »
Hoogste punt STERK HUIS

Sterk Huis is een concept voor aanpak van de kern van gezinsproblemen. Zodat problemen niet naar de volgende generatie over gaan. Warm en veilig. Deskundige en innovatieve behandeling. Werken aan de toekomst. In april 2017 wordt Sterk Huis in gebruik genomen.

Lees meer »
Jongeren geven korte presentaties over kinderrechten

Maike (18) vertelt hoe belangrijk het is om in een veilige omgeving op te groeien.

Lees meer »
STERK Magazine 3 is uit!

De 2016-editie van STERK magazine is uit! Vol verhalen van sterke mensen: cliënten, partners, financiers en medewerkers. Mensen die kracht tonen, onverzettelijk zijn, inspireren en bovenal verbinden. Om samen steeds sterker te worden.

Lees meer »
Taskforce pleit voor Nationaal Programma om aantal mishandelde kinderen te halveren

60.000 minder mishandelde kinderen binnen tien jaar.

Lees meer »
Ambassadeur van Sterk Huis

Betrokken ambassadeurs zoals mevrouw Van Puijenbroek, mensen die gezinnen en Kompaan en De Bocht een warm hart toedragen en gedreven zijn om samen met ons het verschil te maken: van hen moeten wij het als organisatie hebben. Annemiek van Puijenbroek is zo iemand. Als voorzitter van de Annetje van Puijenbroek Stichting en bestuurslid van de Vrienden van Sterk Huis, maar vooral als persoon is zij doordrongen van de urgentie van goede hulpverlening. Hulp voor jonge vrouwen, kinderen en gezinnen. “Er is niets mooier dan mensen weer een toekomst kunnen geven.”

Lees meer »
Moeder van een loverboyslachtoffer: ‘Eindelijk werden we gehoord, geloofd en begrepen’

Mijn verhaal begint ruim anderhalf jaar geleden. Ik dacht het goed voor elkaar te hebben. Een man, drie schatten van kinderen, letterlijk huisje-boompje-beestje. Dan uit het niets loopt ‘s avonds onze jongste dochter weg. 

Lees meer »
Tips bij de aanpak en het signaleren van Kindermishandeling

Vermoeden van kindermishandeling? Deze tips helpen bij het signaleren. #ikkijknietweg

Lees meer »
Jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling

Taskforce pleit voor opvoedcursus, betere samenwerking en meldcode voor beroepen met geheimhoudingsplicht.

Lees meer »
Mishandeld en tóch loyaal aan je ouders

Tante: Een toepasselijk boek in de week tegen de kindermishandeling. Auteur Elle van Lieshout.

Lees meer »
Sterk Huis: hoogste punt in zicht

De realisatie van ons Sterk Huis komt daarmee snel dichterbij.

Lees meer »
VOV en week tegen de kindermishandeling

Een van de thema's is conflictscheiding en hulp aan kinderen en ouders.

Lees meer »
Uitnodiging Tilburg in Dialoog

In dialoog over een eigen plek

Lees meer »
Imtiaaz bloeit op bij pleegouders

Als dreumes belande hij in een Tilburgs Pleeggezin. Nu floreert Imtiaaz in 'eigen film'

Lees meer »
Uitnodiging: Dialoog over een eigen plek

Op vrijdag 4 november organiseren wij van 10 - 13 uur een dialoogtafel bij Villa de Vier Jaargetijden.

Lees meer »
Week tegen de kindermishandeling 14 t/m 20 november

De gevolgen van een ingewikkelde en langdurige scheiding zijn voor kinderen vaak zo ernstig, dat een vechtscheiding’ sinds 2015 als een vorm van kindermishandeling wordt gezien.

Lees meer »
Betere hulp haalt ouders uit 'vechtstand'

Hulpverlening en waarheidsvinding bij conflictscheidingen.

Lees meer »
Berichten van de bouw

Nieuwsbrief over de bouw van Sterk Huis, januari 2017

Lees meer »
FACT: succesvol alternatief voor verblijf of uithuisplaatsing

Minder opnames en uithuisplaatsingen en tevreden cliënten: met FACT behalen Idris, Kompaan en De Bocht en GGz-Breburg samen zeer goede resultaten bij jeugdigen met complexe (psychiatrische) problematiek.

Lees meer »
Dag van de Rechten van het Kind

Maandag 21 november organiseert Regio Hart van Brabant samen onze Jongerenraad en Unicef Tilburg een bijeenkomst in teken van de kinderrechten.

Lees meer »
2015: Het eerste jaar van de decentralisatie.

In ons jaarverslag leest u hoe we bij Kompaan en De Bocht in 2015 hebben gewerkt aan veiligheid en bescherming, het doorbreken van onveilige en ongezonde patronen en het vergroten van een zelfredzame toekomst.

Lees meer »
In gesprek met het wijkteam

6 vragen aan Lucas en Lauri

Lees meer »
Eerste steen Sterk Huis

19 juli 2016 onthulde Lian Smits (bestuurder van Kompaan en De Bocht) de eerste steen van Sterk Huis; de nieuwe vleugel voor de opvang van vrouwen en kinderen.

Lees meer »
Kompaan en De Bocht in ontwikkeling

Nieuwsbrief Juli 2016 met daarin:

  • Jongeren vertellen hun verhaal
  • Traumabehandeling nieuwe stijl
  • Pleegzorg presentatie op Signs Of Safety Gathering
  • KomPas: samenwerking met basisonderwijs
  • Behandeling alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Lees meer »
Laat je stem horen en kom naar het Inspiratie Café

Op 12 juli organiseren we van 17.00-19.30 het tweede Inspiratie Café. Thema van deze bijeenkomst is ‘Jong maar wel volwassen?’. Bij volwassen worden komt veel kijken; bijvoorbeeld een zorgverzekering regelen, studiefinanciering, maar ook werk.

 

 

Lees meer »
KomPas in basisonderwijs

Als kinderen meer zorg nodig hebben dan de basisschool kan bieden, kan de tijdelijke hulp van KomPas overplaatsing naar het speciaal onderwijs mogelijk voorkomen.

Lees meer »
Behandeling nodig voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen

De problematiek van de jongeren is soms zo complex dat behandeling in combinatie met wonen noodzakelijk lijkt. Het vroegtijdig herkennen en behandelen van trauma is belangrijk naast opvang en begeleiding.

Lees meer »
Jaarverslag Clientenraad

De jongerenraad, cliëntenraad vrouwenhulpverlening en de cliëntenraad jeugdzorg hebben samen een jaarverslag gemaakt van de activiteiten in 2015.

Lees meer »
Traumabehandeling nieuwe stijl

Slapende honden? Wakker maken! Kompaan en De Bocht heeft een nieuwe behandelmethode voor kinderen met vroegkinderlijk chronisch trauma.

Lees meer »
Praten over jouw keuzes

Op kamers gaan, wel of niet trouwen, een studie volgen; allemaal keuzes over de manier waarop jij je leven wilt leiden.

Lees meer »
Congres specialistische kennisontwikkeling

30 mei organiseren we samen met Fier een congres over kennisontwikkeling in een gedecentraliseerd stelsel. Beiden bieden landelijk specialistische functies in het kader van loverboyproblematiek, eergerelateerd geweld en mensenhandel.

Lees meer »
Vechtpartij binnen een Kinderwoongroep (KWG)

In de nacht van donderdag 5 mei op vrijdag 6 mei heeft zich een stevige vechtpartij voorgedaan binnen een Kinderwoongroep op de Rillaersebaan in Goirle.

Lees meer »
Jongeren bezoeken Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De Jongerenraad van Kompaan en De Bocht heeft op 2 mei samen met andere jongeren het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bezocht.

Lees meer »
Kunstkameraden Tilburg van start

11 kinderen en jongeren van Kompaan en De Bocht doen mee dankzij een bijdrage van
het Nationaal Fonds Kinderhulp.Lees meer »
Kamertrainingscentrum opening

Vrijdag 22 april openen we in Tilburg een tweede Kamertrainingscentrum (KTC) voor individuele en gefaseerde behandeling aan zeven jongeren van 17-18 jaar en 18+.

Lees meer »
Kinderen de dupe van vechtscheiding

‘Kinderen uit de knel’ is een programma voor kinderen en hun ouders om de schadelijke gevolgen voor de ontwikkeling van het kind te voorkomen of te beperken.

Lees meer »
Start bouw Sterk Huis

Woensdag 6 april onthulden kinderen van Kompaan en De Bocht en de cliëntenraad samen met Burgemeester Rijsdorp van Goirle het bouwbord van het Sterk Huis aan de Rillaersebaan in Goirle. Het Sterk Huis biedt vanaf begin 2017 veilige opvang voor vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld en of kindermishandeling.

Lees meer »
Webinar conflictscheidingen

Op maandag 11 april 2016,
van 16.00 uur tot 16.30 uur.

Lees meer »
Uitnodiging: traumabehandeling nieuwe stijl

Op 13 april 2016 organiseren wij een bijeenkomst over de behandeling van Vroeg Chronisch Trauma.

Lees meer »
EVA en Zahir

“In Nederland werken gemeenten, veiligheids- en zorginstanties nauw samen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Situaties van eergerelateerd geweld zijn vaak erg complex en de risico’s zijn groot.

Lees meer »
Uitnodiging: Webinar over conflictscheidingen

14 maart 2016 van 16.00 – 16.30 uur Wat betekent een scheiding voor kinderen en jongeren?

Lees meer »
Het Vergeten Kind Film Festival

In december hebben 4 kinderen en 2 medewerkers van locatie de Bocht meegewerkt aan een film.

Lees meer »
Het vergeten kind voor kinderen in opvanglocaties en Pleegzorg

Dit jaar zet Het Vergeten Kind zich samen met Pleegzorg in om meer pleegouders te vinden zodat kinderen niet onnodig in een instelling hoeven te wonen. U kunt meedoen door van post its een huis met een hart te maken.

Lees meer »
Voorzichtige aanpak werkt niet bij sexting: praat erover

Dun is de scheidslijn tussen school en thuis, tussen online en offline. Jongeren verdienen steun om die lijn te bewaken.

Lees meer »
Hulp bij tienerzwangerschap blijft nodig’

Betere voorlichting en toegang tot hulpverlening en -opvang voor (aanstaande) tienermoeders blijft noodzakelijk

Lees meer »
Een sterk en Veilig Huis

Nieuwbouw vrouwenhulpverlening Kompaan en De Bocht van start

Lees meer »
Training ketenaanpak conflictscheidingen

Voor professionals in Midden-Brabant die in hun werk te maken hebben met conflictscheidingen en hulpverlening aan ouders en kinderen.

Lees meer »
Eerste Signs of Safety gathering in Nederland

Voor iedereen die werkt met gezinnen en kinderen waarbij het thema veiligheid centraal staat.

Lees meer »
Zorgenvriendjes voor kinderen in opvang

Kinderen die door problemen in het gezin (tijdelijk) in de opvang of in een pleeggezin wonen, willen wij graag een zorgenvriendje geven.

Lees meer »
Jonge blik, leefwereld van jongeren

Citaten uit interviews van eerstejaars studenten Pedagogiek met jongeren.

Lees meer »
Week tegen Kindermishandeling

16 t/m 21 november. Hoe kunnen wij kinderen, jongeren en hun ouders helpen?

Lees meer »
Webinar over conflictscheidingen

18-november 2015 van 11-30-12-00 uur

Lees meer »
Mensjes Rechten over veiligheid

Het programma Mensjes Rechten volgde Ferry vanuit het oogpunt van recht op veiligheid voor kinderen en jongeren

Lees meer »
‘MIJN ANDERE THUIS’

De stem van jongeren in pleeggezinnen en gezinshuizen

Lees meer »
Uitnodiging 70 jaar De Bocht

70 jaar geleden is Huize de Bocht geopend voor de opvang van zwangere ongehuwde
meisjes en vrouwen.

Lees meer »
Het Vredespaleis in Den Haag baadde gisteren in oranje licht, ter ere van ‪#‎OrangeDay‬.

De campagne UniTE tot End Violence Against Women van de Verenigde Naties heeft iedere 25ste van de maand uitgeroepen tot Orange Day

Lees meer »
70 jaar vrouwenopvang De Bocht

Open huis en reünie zaterdag 21 november

Lees meer »
Goirle in Dialoog bij Kompaan en De Bocht

Op 10 november is er van 9.00 – 12.00 een dialoog over geluk bij Kompaan en De Bocht.

Lees meer »
Koningin Máxima spreekt op internationale conferentie voor vrouwenopvang

Hare Majesteit Koningin Máxima houdt woensdagochtend 4 november een toespraak tijdens de derde World Conference of Women’s Shelters in het World Forum in Den Haag

Lees meer »
Wat is sexting?

Voorlichtingsfilmpje over Sexting.

Lees meer »
Voor de Jeugd Dag

Een van onze bewoners die te maken heeft met eergerelateerde dreiging vertelde haar verhaal aan een groep hulpverleners op de Voor de jeugd dag.

Lees meer »
Innovatienetwerk Jeugd wint Social Innovation Award

Het innovatienetwerk Jeugd van de regio Hart van Brabant heeft afgelopen vrijdag de Social Innovation Award gewonnen.

Lees meer »
Producten voor verbetering hulp aan slachtoffers loverboys

Begin 2014 namen jeugdhulporganisaties aangesloten bij Jeugdzorg Nederland het initiatief om de Commissie 'Aanpak meisjesslachtoffers loverboys en mensenhandel in de zorg voor jeugd' in te stellen.

Lees meer »
start campagne Supergewone Mensen gezocht

Op 1 januari 2015 waren er 18.210 pleegkinderen in Nederland. Sinds 2005 is hun aantal bijna 70 procent gestegen.

Lees meer »
STERK 2 over trauma

In de 2e uitgave van ons magazine STERK staat trauma centraal.

Lees meer »
Nieuw: Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen

Per jaar krijgen ongeveer zeventigduizend thuiswonende kinderen en jongeren te maken met de scheiding van hun ouders.

Lees meer »
Speak & eat

Jongeren, beleidsmakers en wethouders gaan in gesprek over jeugdhulp.

Lees meer »
Op zoek naar een veilig leven

Twee jongeren die in hun eentje naar Nederland vluchtten, vertellen over hun ervaringen en over het bouwen aan een nieuw leven in STERK magazine.

Lees meer »
Trauma’s verwerken tussen de soep en de aardappelen

“Een trauma is een negatieve of heftige ervaring. Zo’n ervaring kan eenmalig zijn, maar ook een aaneenschakeling van ervaringen gedurende een langere periode”.

Lees meer »
Sexting is onuitwisbaar

Veel jongeren vinden het hartstikke spannend en opwindend: sexy (naakt)foto’s of ­filmpjes naar hun vriend of vriendin sturen. Dat kan onschuldig lijken, maar als zo’n naaktbeeld verspreid wordt, zijn de gevolgen niet te overzien.

Lees meer »
Innovatie voor gezinsvervangende jeugdhulp

Hoe kunnen we zorgen dat kinderen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen of in een vervangende gezinssituatie?

Lees meer »
Doe het duurzaam

Het jeugdveld verandert constant, nieuwe methodieken en werkwijzen vragen om een gedegen implementatie.

Lees meer »
Emma Murphy’s roept vrouwen op om niet in een gewelddadige relatie te blijven

Van 3 tot 6 november 2015 vindt in Den Haag de 3e World Conference of Women's Shelters plaats

Lees meer »
Jeugdhulp en 18 worden

Wat verandert er als je 18 bent? Waar moet je aan denken als je stappen zet naar een zelfstandig leven?

Lees meer »
Hulp bij eerproblemen

Honderden jongeren in Nederland slachtoffer van eerdreiging. De hulp van Kompaan en De Bocht en Fier is landelijk erkend.

Lees meer »
Kinderhulp verdubbelt opbrengst

Ladies’ Circle De Lind de schonk de opbrengst van Dance4Good aan Kompaan en De Bocht voor het realiseren van een huiskamer voor moeders en kinderen in de nieuwbouw van de opvang

Lees meer »
Girls’ Talk

Grenzen, normen en waarden binnen seksualiteit en intimiteit

Lees meer »
Pleegzoon drijfveer voor Prins Heerlijk

De pleegzoon van Ella en Gief heeft moeite met leren. Zij maakten zich zorgen over zijn toekomst...

Lees meer »
SJS- Partners tekenen samenwerkingsconvenant

22 grote en kleinere aanbieders van de specialistische jeugdzorg werken sinds 2013 samen om invulling te geven aan de veranderingen binnen de jeugdzorg. Met als doel: de Brabantse jeugd dé specialistische zorg te bieden die zij verdient. Op 12 juni ondertekenden de SJS-organisaties in Tilburg een overeenkomst waarin ze hun samenwerking formeel bekrachtigden.

Lees meer »
Informatieavond autisme bij de Bibliotheek Waalwijk

Op donderdag 25 juni organiseert Kompaan en De Bocht een informatieavond over autisme bij de Bibliotheek in Waalwijk Het is van 19.00 tot 20.30 uur en toegang is gratis.

Lees meer »
Maak kennis met pleegzorg

Soms zijn problemen in een gezin zo groot, dat een kind (tijdelijk) niet meer thuis kan wonen. Dan zijn er gelukkig veel pleegouders die een kind een plaatsje in hun huis en hart kunnen bieden. Kompaan en De Bocht is op zoek naar nieuwe pleegouders en was daarom bij de vierdaags in Goirle. Hoe is het om pleegouder te zijn? Hoe word je pleegouder? Om wat voor kinderen gaat het? Welke verschillende vormen van pleegzorg zijn er? Daarover gaat de informatieavond van Pleegzorg Kompaan en De Bocht in Goirle op 23 juni.

Lees meer »
1+1=3 ‘Geen duur hopgedrag, brede hulp in één team’

Ongeveer anderhalf jaar geleden werd gestart met twee FACTjeugdteams*. In de regio Oost werd een team geformeerd met medewerkers van GGz Breburg en Kompaan en de Bocht en in de regio West bestaat het team uit medewerkers van GGz Breburg en Juzt. De teams opereren vanuit één locatie, waarbij behandel- en begeleidingsvormen vanuit beide organisaties ingezet worden die aansluiten bij de vraag van de cliënt. FACT is gericht op herstel en zelfcontrole over het gedrag en de leefomgeving. Deze organisatieoverstijgende samenwerking tussen jeugdzorg en jeugdpsychiatrie binnen één team is uniek voor Nederland. Ook cliënten ervaren daar de meerwaarde van.

Lees meer »
Goede doelenactie ’t Schrijverke: € 6.531 voor sport- en spelmaterialen

Woensdag 3 juni sloot basisschool ’t Schrijverke haar goede doelen actie 2015 af bij Kompaan en De Bocht.

Lees meer »
Reactie Jeugdzorg Nederland op het Rapport van de Kinderombudsman

Op 21 mei 2015 presenteerde De Kinderombudsman het rapport: "Ik kan het (niet) zelf". Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken".

Lees meer »
Goede doelenactie ’t Schrijverke

Dit jaar hebben zij bij de actie gekozen voor de jeugd van Kompaan en De Bocht.

Lees meer »
Hulpverlening vrouwenopvang verbeterd

Dit met name door de invoering van erkende methodieken en het gebruik van screeningsinstrumenten.

Lees meer »
Een kijkje bij de behandelgroep

Steppe en Orion beiden behandeling aan kinderen waarvan de ontwikkeling ernstig wordt belemmerd.

Lees meer »
Meldactie Pleegouders in en na de transitie met een week verlengd!

Doet u mee met de meldactie? Vul het meldformulier in via deze link

Lees meer »
Pleegouders voor Luna

Met een filmpje over Luna wil pleegzorg meer mensen warm maken voor het pleegouderschap. Kom eens luisteren op onze informatieavond op 2 juni.

Lees meer »
Kinderen uit de Knel

Voor ouders en kinderen die te maken hebben met ernstige conflicten rondom scheiding en verdeeld ouderschap.

Lees meer »
Kinderen Schrijverke in actie voor kinderen van behandelgroepen

Elke twee jaar is er op basisschool ’t Schrijverke in Goirle een Goede Doel Actie

Lees meer »
Aankondiging alleenstaande pleegouders met pleegkind activiteit

Op zondag 7 juni ontmoeting met lunch voor alleenstaande pleegouders met pleegkinderen.

Lees meer »
Voorlopig geen ouderbijdrage voor 'dagdeel verblijf' kinderen

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan.

Lees meer »
Tweede kamer over kindermishandeling

Wethouder Kokke van de gemeente Tilburg en Lian Smits stuurden een brief aan de Tweede Kamer...

Lees meer »
Ladies’ Circle De Lind Oisterwijk organiseerde Dance4Good Kompaan en De Bocht 2015

De geweldige opbrengst van het feest is geschonken aan ons, voor een 'thuiskamer' voor tienermoeders.

Lees meer »
Resultaten onderzoeksprogramma ‘Samen Sterker’

Samen Sterker levert relevante resultaten voor optimaliseren van hulp aan jeugdigen en gezinnen.

Lees meer »
Kinderhulp collectanten gezocht

Meld u aan als kinderhulp collectant en steun ook direct Kompaan en De Bocht

Lees meer »
Actief tijdens het landelijk congres Jeugd in Onderzoek

Dit keer was het thema ‘werkzame elementen’.

Lees meer »
Tranzo Uitnodiging Mini-symposium Samen Sterker

‘Samen Sterker, Samen Verder: Goede allianties, effectievere jeugdzorg’

Lees meer »
Lezing autisme en boeken

Maandag 30 maart van 19.00 uur tot 20.30 uur, bij bibliotheek Heyhoef in Tilburg

Lees meer »
Open Dag, Zaterdag 21 maart 2015, 11.00-15.00 uur

Maak kennis met een aantal medewerkers en met de hulp die wij bieden. Onze hulp is specialistisch en divers: van voorlichting en cursussen, hulp aan huis tot intensieve behandeling en (crisis)opvang in groepen en pleeggezinnen. Alles gericht op ontwikkeling en een veilig en zelfstandig leven. 

Lees meer »
Andrea Ossenblok wint de Tilburgse Emancipatieprijs

Onze collega kreeg deze prijs voor haar inzet voor de meest kwetsbare vrouwen uit de regio.

Lees meer »
Opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen door Kompaan en De Bocht

Nieuw leven in Nederland start in oud studentenhuis.

Lees meer »
Daling aantal vroegtijdige schoolverlaters

Ook Kompaan en De Bocht levert hier een bijdrage aan. Specialistische zorg wordt ingezet op diverse scholen in Tilburg en omstreken; Jeugdzorg Dichterbij Onderwijs, het MBO Expertise Team en VSV.

Lees meer »
Open huis 21 maart 2015

Maak kennis met onze hulp op het gebied van veiligheid en ontwikkeling. Ook zijn er leuke activiteiten voor de jeugd.

Lees meer »
De kleuren van EVA en Zaïr

Een boek over de opgebouwde expertise bij de behandeling van meiden die bedreigd worden met aan eer gerelateerd geweld.

Lees meer »
Teeven en Van Rijn: kom in actie bij vechtscheiding: praat erover en zoek hulp!

Namens staatssecretarissen Fred Teeven (VenJ) en Martin van Rijn (VWS) is deze week een campagne gestart over vechtscheidingen. In onder andere drie radiocommercials worden mensen opgeroepen om in actie te komen bij een vechtscheiding in hun omgeving. Door er over te praten met de ruziënde ouders en zo nodig hulp in te schakelen, kunnen de nadelige gevolgen van een vechtscheiding voor kinderen worden verminderd. De campagne is een onderdeel van de campagne ‘Voor een veilig thuis’.

Lees meer »
‘Kind Centraal’ Award voor Kompaan en De Bocht, H.M.Koningin Máxima aanwezig bij uitreiking

Op 3 februari heeft Johnny de Mol, ambassadeur van Het Vergeten Kind, de ‘Kind Centraal’ Award overhandigd aan Lian Smits, bestuurder van Kompaan en De Bocht.

Lees meer »
"Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan"

Ik ben een fervent voorstander van de transitie jeugdzorg. Het huidige jeugdzorgstelsel is ziek van teveel bureaucratie en te weinig samenwerking. Eén van de oorzaken is de versnipperde verantwoordelijkheid en financiering in het huidige systeem.

Lees meer »
Het ontstaan van Kompaan en De Bocht

Kompaan en De Bocht kwamen in 2009 samen. Het begin van een jonge organisatie. De instanties kennen apart van elkaar een prachtige (en soms roerige) geschiedenis. We gaan meer dan honderd jaar terug in de tijd, om via idealisten en nazi’s uit te komen bij integrale hulpverlening voor het hele gezin.

Lees meer »
Serious Request 2014

Dit jaar aandacht voor vrouwen en meisjes, die tijdens oorlog en conflicten slachtoffer worden van seksueel geweld.

Lees meer »
Sint Express Tour

Het Vergeten Kind dacht ook aan onze kinderen in de opvang en nam hen mee met de Sint Express Tour.

Lees meer »
Actieplan moet aanpak meisjesslachtoffers loverboys verbeteren

Jeugdzorgorganisaties intensiveren hun hulp aan meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel. De afspraken die ze daarover hebben gemaakt staan in het Actieplan Hun verleden is niet hun toekomst, dat de Commissie Azough op 8 december presenteerde aan staatssecretaris Van Rijn.

Lees meer »
Giel Beelen: ‘Ik blijf toch het mannetje van de Radio’

Radiomaker, dj en presentator Giel Beelen verbleef in februari een nacht in een vrouwenopvangcentrum van Kompaan en De Bocht. Hij deed dit voor De Week van het Vergeten Kind.

Lees meer »
Bijeenkomst 3 december over veranderingen vervalt

Wegens gebrek aan aanmeldingen vervalt de bijeenkomst op woensdag 3 december over veranderingen in de jeugdzorg. Mensen met vragen kunnen contact opnemen met hun begeleider hulpverlener of hun gemeente.

Lees meer »
De kleuren van EVA en Zahir

Een boek over de opgebouwde expertise bij de behandeling van meiden die bedreigd worden met aan eer gerelateerd geweld.

Lees meer »
Aftrap sexting campagne van WE CAN Young Tilburg

Veertien changemakers (15 - 18 jaar) ontwikkelen campagne met landelijke potentie

Lees meer »
Jongerenraad actief

Op 19 november ging de Jongerenraad van Kompaan en De Bocht bij de regionale netwerkbijeenkomst over de veranderingen in de jeugdzorg in Midden-Brabant

Lees meer »
Fontys en Kompaan en De Bocht werken samen bij bijzondere kinderopvang

Deze kinderopvang plus is bedoeld voor kinderen van moeders die onder behandeling zijn bij Kompaan en De Bocht

Lees meer »
Kind magazine over het recht om kind te zijn

Kind magazine is een uitgave ter ere van het 25-jarig jubileum van het Verdrag van de rechten van het Kind en gaat over het VN-kinderrechtenverdrag

Lees meer »
Week van Kinderen veilig

Jaarlijks worden 119.000 kinderen mishandeld. Dat zijn drie op de 100 kinderen, gemiddeld 1 in iedere schoolklas.

Lees meer »
Nieuwe website over sexting

Jongeren voeren campagne over de risico’s. Sexting is spannend, leuk en gevaarlijk tegelijk

Lees meer »
18 november 2014 open huis Hebe

Op 18 november is het van 15.00 – 17.00 uur Open Huis bij het kinderdagverblijf Hebe van de vrouwenopvang van Kompaan en De Bocht aan de Tilburgseweg 184 in Goirle.

Lees meer »
Wie verrast nu wie?

De 2e editie van Thuis-in-Tilburg, een unieke samenwerking tussen enthousiaste ondernemers van de koopboulevard Leyparc in Tilburg en SNENS is deze week op verrassende wijze afgesloten.

Lees meer »
STERK magazine is uit!

STERK magazine is er omdat Kompaan en De Bocht de urgentie voelt om de aangrijpende verhalen van onze cliënten en het werk dat wij doen met de buitenwereld te delen.

Lees meer »
Kompaan en De Bocht in beeld bij Tilburg Spreekt

Gemeenteraadslid Beppie Smit van D66 gaat in gesprek met Lian Smits van Kompaan en De Bocht.

Lees meer »
Samen sterk in het sociale domein

Contractondertekening Lokale inkoop jeugdhulp/Wmo

Lees meer »
Zorgenvriendjes voor kinderen van Kompaan en De Bocht

Ter ere van het 25-jarige jubileum van RTL in Nederland is RTL een grootschalige en intensieve samenwerking aan gegaan met de stichting Het Vergeten Kind.

Lees meer »
Ook zorgen over jeugdzorg in Midden-Brabant

Ook in Midden-Brabant trekken aanbieders van jeugdzorg aan de bel.

Lees meer »
Landelijk netwerk vrouwenopvang in gevaar

Centrumgemeenten laten uit geldgebrek straks alleen nog hun eigen inwoners toe tot vrouwenopvang.

Lees meer »
Overleg in Tweede Kamer over huiselijk geweld en kindermishandeling

Overleg met staatssecretaris van Rijn over huiselijk geweld en kindermishandeling.

Lees meer »
De psychosociale gevolgen van een scheiding bij volwassenen

Derde bijeenkomst Scheidingsschool Tilburg

Lees meer »
Matches beursvloer 2014

Maandag 6 oktober werd er volop gehandeld op de beursvloer in het Willen II stadion in Tilburg.

Lees meer »
Symposium (W)eerbaar: eergerelateerd geweld moet samen aangepakt worden

Een volle grote zaal van Cinecitta in Tilburg...

Lees meer »
Juridische en materiele aspecten van een scheiding

Bijeenkomst op woensdag 8 oktober in Wijkcentrum Heyhoef Tilburg Reeshof

Lees meer »
Tweede plaats bij NRC Charity award

Onze campagne Was ’t maar zo makkelijk werd met 598 stemmen tweede in de categorie hulpverlening.

Lees meer »
‘Jeugdzorg blijft in handen van professionals’

Staatssecretaris Van Rijn over de jeugdzorg

Lees meer »
Jeugdzorgduim voor huisartsen van crisisopvang

Kinderen merken meer dan je denkt

Lees meer »
Uitnodiging mini-symposium (w)eerbaar

Voor een veilige aanpak van eergerelateerd geweld.

Lees meer »
Nieuwsbrief: Samen voor de jeugd

Gemeenten en organisaties werken samen aan een adequater jeugdstelsel.

Lees meer »
Gratis tips van jongeren aan gemeenten in NB

Jongeren willen en kunnen meedenken over de kansen in de jeugdhulp.

Lees meer »
Jeugdzorg Nederland pleit voor Noodwet Transitie

Driekwart van de jeugdzorginstellingen heeft geen zicht op het budget in 2015.

Lees meer »
Marjolein Kock wint denk Groter prijs

Marjolein Kock heeft de prijs gewonnen met haar project Sexting – I think I love yo

Lees meer »
Kimberley maakt dit schooljaar een dubbele nieuwe start

4 oktober Open Huis bij pleegouders

Lees meer »
Nominatie voor NRC Charity Award

Help ons aan de overwinning en stem op Kompaan en De Bocht

Lees meer »
25-09-14: Mini-symposium (W)eerbaar

Samenwerking en methodische verdieping voor een veilige aanpak van eergerelateerd geweld.

Lees meer »
De Kansenkrant #3 is er weer!

De jeugdzorg is op dit moment heel erg in beweging. Dit heeft gevolgen voor alle...

Lees meer »
Lancering zorgprogramma Wijzer-Scheiden

Zorgprogramma en website om scheidingsproblematiek aan te pakken

Lees meer »
We Can Young

Campagne verbetert seksuele en relationele weerbaarheid van jongeren

Lees meer »
ReMoved

Korte film over een meisje dat naar een pleeggezin gaat en over de invloed van huiselijk geweld op kinderen.

Lees meer »
Cijfers eergerelateerd geweld

Fier en Kompaan en De Bocht hebben vanaf 2007 600 meisjes en vrouwen opgevangen in de leeftijd van 14 tot 23 jaar die te maken hebben met dreiging tot eerwraak/eermoord en eergerelateerd geweld.

Lees meer »
Pleeggezinnen in het zonnetje in Toverland

Op zondag 13 april werden de pleeggezinnen in Noord-Brabant in het zonnetje gezet.

Lees meer »
Vrijwillige chauffeurs gevraagd

Voor kinderen van Kompaan en De Bocht

Lees meer »
'Een krachtig Perspectief - Vrouwenopvang in transitie'

Uitnodiging congres 13 mei 2014 'Een krachtig Perspectief - Vrouwenopvang in transitie'

Lees meer »