Banner 2

Kinderwoongroep (KWG)

Wat is het?

Opvang en begeleiding aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s). Deze jeugdigen zijn afkomstig van buiten de Europese Unie en alleen naar Nederland gekomen. Bij aankomst in Nederland zijn ze minderjarig en vallen ze onder de voogdij van de landelijk werkende voogdijvereniging Nidos. Bij de Kinderwoongroep (KWG) Er is dag en nacht begeleiding aanwezig. Alle jeugdigen gaan naar school, omdat het voor hen erg belangrijk is om zo snel mogelijk de Nederlandse taal te leren en een gezond dagritme te hebben. Daarnaast worden de jeugdigen gestimuleerd om lid te worden van een club, om op een zo natuurlijk mogelijke manier contacten te leggen met leeftijdsgenoten. De jeugdigen verblijven tijdelijk in een Kinderwoongroep (KWG), in afwachting van een meer definitieve bestemming, zoals wonen in een pleeggezin of in een Kleine Wooneenheid (KWE).

Voor wie is het?

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) van 13 tot 16 jaar. Deze jeugdigen zijn zonder ouders naar Nederland gekomen en hebben vaak geen familie meer.

Overige informatie

In een Kinderwoongroep (KWG) wonen maximaal 12 jeugdigen.