Banner 1

Maak een selectie uit onze hulpvormen. 

In het keuzemenu hieronder klikt u aan voor wie u hulp zoekt en wat uw vraag is. Een selectie van de hulpvormen die Kompaan en De Bocht biedt, verschijnt dan in beeld. Let op: in bijna alle gevallen bevat het zoekresultaat meerdere hulpvormen. Klik voor meer informatie de hulpvorm aan die het best bij uw vraag past of bekijk ze allemaal. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Onze medewerkers staan klaar om u te helpen. Klik hier voor de contactgegevens.

‘Wonen doe je thuis’
‘Wonen doe je thuis’

‘Wonen doe je thuis’ gaat er vanuit dat kinderen en jongeren het best kunnen opgroeien in het eigen gezin of in een gezinsach...

Agression Replacement Training
Agression Replacement Training

Soms is het moeilijk voor mensen om zichzelf in de hand te houden als ze kwaad zijn. Bij een emotionele bui (boos of verd...

AKA
AKA

Het komt vaak voor dat jonge moeders hun opleiding in het voortgezet onderwijs onderbreken vanwege de komst van een kind. Daa...

Aware begeleiding en Aware cursus
Aware begeleiding en Aware cursus

De Aware begeleiding en Aware cursus richten zich op kinderen, vrouwen en mannen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. H...

Behandelgroep Fasehuis
Behandelgroep Fasehuis

In de Behandelgroep Fasehuis leren jongeren alle vaardigheden die nodig zijn om op zichzelf te kunnen wonen. Het gaat dan om ...

Behandelgroep Kangoeroe
Behandelgroep Kangoeroe

Ouders en kinderen van 0 tot 4 jaar, waarbij sprake is van ernstige ouder-kind relatieproblematiek ten gevolge van kindfactor...

Behandelgroep Orion
Behandelgroep Orion

In de behandelgroepen voor jongere jeugd komen een aantal ontwikkelingstaken heel duidelijk naar voren. Deze taken zijn belan...

Behandelgroep Prinsenhoeven 14
Behandelgroep Prinsenhoeven 14

Behandelgroep Prinsenhoeven 14 is een groep voor jongeren die om verschillende redenen in hun ontwikkeling bedreigd worden. T...

Behandelgroep Pyriet
Behandelgroep Pyriet

Pyriet is een behandelgroep voor jeugdigen, die om verschillende redenen in hun ontwikkeling bedreigd worden. Vaak hebben de ...

Behandelgroep Steppe
Behandelgroep Steppe

In de behandelgroepen voor jongere jeugd komen een aantal ontwikkelingstaken heel duidelijk naar voren. Deze taken zijn belan...

Behandelgroep Toermalijn
Behandelgroep Toermalijn

In de behandelgroepen voor jongere jeugd komen een aantal ontwikkelingstaken heel duidelijk naar voren. Deze taken zijn belan...

Behandelgroepen Jongere Jeugd (4-12 jaar)
Behandelgroepen Jongere Jeugd (4-12 jaar)

In de behandelgroepen voor jongere jeugd komen een aantal ontwikkelingstaken heel duidelijk naar voren. Deze taken zijn belan...

Behandeling binnen de Zorgverzekeringswet
Behandeling binnen de Zorgverzekeringswet

Het gaat hier om kortdurende behandeling of begeleiding vanuit Kompaan en De Bocht. Als je in aanmerking komt voor behandelin...

Caring Dads
Caring Dads

Helaas komt huiselijk geweld en/of kindermishandeling vaker voor dan veel mensen denken. Als vader hoef je je helemaal niet t...

Dana/Eos voor vrouwen vanaf 18 jaar en hun kind(eren)
Dana/Eos voor vrouwen vanaf 18 jaar en hun kind(eren)

Een kindje grootbrengen en opvoeden kan een stuk lastiger zijn dan het misschien lijkt. Moeders die het moeilijk vinden om hu...

Diagnostiek binnen de Zorgverzekeringswet
Diagnostiek binnen de Zorgverzekeringswet

In iedere thuissituatie zijn er wel eens problemen. Als deze problemen zo groot worden dat ze binnen het gezin niet meer zijn...

EMDR
EMDR

Kinderen en jongeren waarbij ingrijpende ervaringen in het verleden oorzaak kunnen zijn voor problemen die steeds terugkeren,...

Gezinsdiagnostiek gekoppeld aan dagbehandeling
Gezinsdiagnostiek gekoppeld aan dagbehandeling

Het is helemaal niet vreemd als er onenigheden binnen een gezin zijn, dat komt in ieder gezin wel voor. Als die onenigheden e...

Gezinshuis voor jeugdigen van 6-18 jaar
Gezinshuis voor jeugdigen van 6-18 jaar

Een gezinshuis biedt een veilige plek voor jeugdigen om met de eigen ontwikkeling bezig te zijn. Problemen thuis, op school o...

Girlstalk
Girlstalk

Helaas zien we steeds vaker slachtoffers van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Met grensoverschrijdend bedoelen we dat er ...

Goldstein
Goldstein

Goldstein is een veelgebruikte training binnen Kompaan en De Bocht. Het voornaamste doel van de training is om te helpen bij ...

Groepstherapie voor jeugdigen met sociaal-emotionele problemen
Groepstherapie voor jeugdigen met sociaal-emotionele problemen

Jeugdigen kunnen goed met zichzelf in de knoop zitten. Soms hebben ze moeite met het leggen van contacten. Dan zijn ze erg in...

Individuele hulpverlening aan jongeren en vrouwen In combinatie met verblijf
Individuele hulpverlening aan jongeren en vrouwen In combinatie met verblijf

Op jezelf gaan wonen kan een grote stap zijn. Ineens moet je zelf zorgen voor eten, je woonruimte schoonhouden en alle geldza...

Individuele hulpverlening na seksueel misbruik of andere vormen van  kindermishandeling
Individuele hulpverlening na seksueel misbruik of andere vormen van kindermishandeling

Seksueel misbruik en/of kindermishandeling zorgt voor trauma’s bij jongeren en volwassenen, het is niet iets wat je zomaar ev...

Intensieve ambulante gezinsbegeleiding in combinatie met verblijf
Intensieve ambulante gezinsbegeleiding in combinatie met verblijf

Als er veel misgaat in een gezin, is het voor kinderen niet meer gewenst en veilig om thuis te wonen. Er kan sprake zijn van ...

Intensieve Begeleiding Jeugdige
Intensieve Begeleiding Jeugdige

Als een jeugdige te maken krijgt met problemen waar hij/zij zelf niet meer uitkomt, en waar ook zijn ouders, school en omgevi...

Intensieve Gezinshulpverlening
Intensieve Gezinshulpverlening

Het functioneren van een gezin staat of valt bij heel veel factoren. Er kan onenigheid zijn op veel verschillende punten, bij...

Intensieve omgangsbegeleiding
Intensieve omgangsbegeleiding

Een scheiding is in alle gevallen heel heftig. Er komen veel zorgen bij kijken, zoals de zorg voor de kinderen, het verdelen ...

Interculturele gezinscoaching
Interculturele gezinscoaching

Sommige jongeren hebben naast de opvoeding van hun ouder(s) of verzorger(s) net even een extra steuntje nodig...

Kamertrainingscentrum voor jongeren
Kamertrainingscentrum voor jongeren

Een kamertrainingscentrum is een woonruimte voor jongeren, om de stap tussen thuis wonen en op zichzelf wonen kleiner te make...

Kinder- en Jeugdtherapie
Kinder- en Jeugdtherapie

Dit is een therapie voor kinderen en adolescenten, die helpt een antwoord te vinden op vragen over problemen, die leven bij d...

Kinderen uit de knel
Kinderen uit de knel

Groepsbehandeling voor ouders die te maken hebben met ernstige conflicten bij scheiding en verdeeld ouderschap
Kinderen...

Kinderopvang plus, HEBE
Kinderopvang plus, HEBE

De ‘kinderopvang plus’ maakt het voor de vrouwen die gebruik maken van de vrouwenhulpverlening mogelijk om te werken, een opl...

Kinderwoongroep (KWG)
Kinderwoongroep (KWG)

Opvang en begeleiding aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s). Deze jeugdigen zijn afkomstig van buiten ...

Kleine Wooneenheid (KWE)
Kleine Wooneenheid (KWE)

Opvang en begeleiding aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s). Deze jongeren staan onder voogdij van de ...

Kompaan en De Bocht
Kompaan en De Bocht

Kompaan en De Bocht is er voor kinderen, jongeren, vrouwen, mannen,  gezinnen en pleeggezinnen.

Bij h...

Leren van Ervaringen
Leren van Ervaringen

Ieder mens reageert anders op bepaalde situaties. Dat heeft alles te maken wat je in het verleden hebt meegemaakt. Het is wel...

Logopedie
Logopedie

Een logopedist helpt als kinderen moeite hebben met taal en/of spraak. Taal en spraak zijn heel belangrijk, omdat kinderen zi...

Logopedisch onderzoek
Logopedisch onderzoek

Een logopedist helpt als kinderen moeite hebben met taal en/of spraak. Taal en spraak zijn heel belangrijk, omdat kinderen zi...

Medisch onderzoek
Medisch onderzoek

Als Kompaan en De Bocht wil vaststellen welke hulp we een kind of jeugdig het best kunnen bieden, is er soms een medisch onde...

Mentalisation Based Treatment  (MBT)
Mentalisation Based Treatment (MBT)

De term ‘mentalisation’ komt af van het woord ‘mentaliseren’. Dat betekent in dit geval ‘vertalen’. Bij slechte relaties kunn...

Mentalization-Based Treatment for Families (MBT-F)
Mentalization-Based Treatment for Families (MBT-F)

Mensen kunnen overspoeld worden wanneer emoties te hoog oplopen. Sommige mensen lijken te ontploffen en anderen kunnen juist ...

Met alle geweld een relatie
Met alle geweld een relatie

Geweld in relaties komt helaas vaker voor dan men denkt. Kompaan en De Bocht heeft veel te maken met vrouwen die in een relat...

Motorisch onderzoek
Motorisch onderzoek

Het is voor de ontwikkeling van een kind belangrijk dat het zo goed mogelijk kan bewegen. Ook de lichaamshouding is van groot...

Multidisciplinaire Kinderdagbehandeling (MKD) (voltijd)
Multidisciplinaire Kinderdagbehandeling (MKD) (voltijd)

Er dreigt een ontwikkelingsachterstand bij een kind, of er is al daadwerkelijk sprake van een achterstand. Bij de Multidiscip...

Naschoolse Dagbehandeling (deeltijd)
Naschoolse Dagbehandeling (deeltijd)

Jeugdigen die bij Kompaan en De Bocht terechtkomen voor hulp, hebben meestal te maken met meerdere problemen. Wij noemen dat ...

Netwerkscreening Pleegzorg
Netwerkscreening Pleegzorg

Soms is het nodig dat een jeugdige tijdelijk of voor een langere periode ergens anders gaat wonen. Als familie, vrienden of b...

Observatiediagnostiek in behandelgroepen
Observatiediagnostiek in behandelgroepen

Om te achterhalen waar bepaald gedrag vandaan komt, of waarom er bepaalde achterstanden zijn, kan een jeugdige gedurende een ...

Observatiediagnostiek in een pleeggezin
Observatiediagnostiek in een pleeggezin

Om te achterhalen waar bepaald gedrag vandaan komt, of waarom er bepaalde achterstanden zijn, kan een jeugdige gedurende een ...

Observatiediagnostiek jeugdige gekoppeld aan dagbehandeling
Observatiediagnostiek jeugdige gekoppeld aan dagbehandeling

Om te achterhalen waar bepaald gedrag vandaan komt, of waarom er bepaalde achterstanden zijn, kan een jeugdige gedurende een ...

Op weg naar zelfstandigheid
Op weg naar zelfstandigheid

‘Op weg naar zelfstandigheid’ is een cursus die Kompaan en De Bocht aanbiedt om cliënten die op zichzelf gaan wonen goed voor...

Opkomen voor jezelf
Opkomen voor jezelf

Het is belangrijk dat je voor jezelf durft op te komen, anders bestaat de kans dat anderen over je heenlopen. Dat kan leiden ...

Opvoeden & zo
Opvoeden & zo

Als het over het opvoeden van kinderen gaat, heeft iedereen een mening. Maar hoe weet je wat werkt en wat bij jou past? Kompa...

Ouder-baby Dagbehandeling
Ouder-baby Dagbehandeling

De ouder-baby dagbehandeling wordt ingezet als er sprake is van een moeizame relatie tussen een ouder en het kind. Het kan bi...

Ouderschapsbemiddeling
Ouderschapsbemiddeling

Ouderschapsbemiddeling is voor ouders met kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De ouders zijn gescheiden of leven niet meer samen...

Perspectiefbiedend verblijf in een (netwerk)pleeggezin
Perspectiefbiedend verblijf in een (netwerk)pleeggezin

Het kan voorkomen dat de behandeling van een jeugdige vanuit Kompaan en De Bocht stopt, maar dat geconstateerd is dat een thu...

Praktisch Pedagogische Thuisbegeleiding
Praktisch Pedagogische Thuisbegeleiding

Als het over het opvoeden van kinderen gaat, heeft iedereen een mening. Maar hoe weet je wat werkt en wat bij jou past? Kompa...

Praktisch Pedagogische Thuisbegeleiding in combinatie met verblijf
Praktisch Pedagogische Thuisbegeleiding in combinatie met verblijf

Kinderen kunnen door hun gedrag of beperking voor problemen en een grote belasting in de thuissituatie zorgen. Hierdoor kunne...

Reguliere behandelgroep vrouwenhulpverlening
Reguliere behandelgroep vrouwenhulpverlening

Voor meiden en vrouwen die slachtoffer zijn (geweest) van (huiselijk) geweld of een loverboy, kan het moeilij...

Rots & Water
Rots & Water

Rots en Water weerbaarheidstraining met een brede doelstelling.
Het programma richt zich erop om mentale, sociale en fy...

Rots en Water
Rots en Water

Het is belangrijk dat je voor jezelf durft op te komen, anders bestaat de kans dat anderen over je heenlopen. Dat kan leiden ...

Ruzie Thuis
Ruzie Thuis

Eén van de belangrijkste aspecten bij de ontwikkeling van een kind, is een veilige thuissituatie. In het eigen gezin moet een...

Sector Intensief
Sector Intensief

Binnen de Sector Intensief vallen alle 24-uurs (dag en nacht) verblijfsvormen van zowel jeugdzorg als vrouwenhulpverl...

Seksespecifieke ambulante hulpverlening
Seksespecifieke ambulante hulpverlening

Seksespecifieke ambulante hulpverlening wil zeggen dat de hulp die we aanbieden specifiek gericht is op de vrouw en dat die h...

Seksespecifieke Behandelgroep Eva voor tienermeiden en vrouwen
Seksespecifieke Behandelgroep Eva voor tienermeiden en vrouwen

Voor tienermeiden en vrouwen van wie de veiligheid direct in gevaar is, heeft Kompaan en De Bocht de Behandelgroep Eva. De vr...

Seksespecifieke Behandelgroep Lima
Seksespecifieke Behandelgroep Lima

Meiden bij wie een kindje op komst is en tienermoeders maken in de behandelgroep Lima gebruik van het programma ‘Krachtwerk’....

Sekswerken doe je veilig
Sekswerken doe je veilig

Via deze bijeenkomst brengen we het oudste beroep van de wereld weer even aan het licht. Waar we voor staan is dat jij veilig...

Specialistische Pleegzorg voor jeugdigen van 0-18 jaar
Specialistische Pleegzorg voor jeugdigen van 0-18 jaar

Jeugdigen met gedragsproblemen of een gedragstoornis kunnen (tijdelijk) niet meer functioneren in hun eigen gezinssit...

Spel als hulp (SAH)
Spel als hulp (SAH)

Ouders die tegen problemen aanlopen bij de dagelijkse omgang met- en opvoeding van hun kind, weten niet altijd waar dit aan l...

Spelobservatie
Spelobservatie

Voor jeugdigen kan het lastig zijn om duidelijk te maken met welke problemen ze precies zitten. Ze kunnen of willen het niet ...

Sterk na huiselijk geweld
Sterk na huiselijk geweld

Huiselijk geweld kan leiden tot sterke emotionele problemen. Slachtoffers raken vaak in een isolement. Ze verliezen hun weerb...

Tijdelijk verblijf in een (netwerk)pleeggezin, gericht op terugkeer naar huis.
Tijdelijk verblijf in een (netwerk)pleeggezin, gericht op terugkeer naar huis.

Als het voor een jeugdige tijdelijk niet mogelijk is om thuis te wonen, wordt er gezocht naar een (netwerk)pleeggezin...

Time-out
Time-out

Ruzie in een relatie is heel normaal. Maar soms kunnen de stoppen helemaal doorslaan. Geen van beide partners heeft nog contr...

Veilig Lima
Veilig Lima

Een residentieel bahandeltraject van zes maanden, voor meisje/vrouwen tussen de 14 en 24 jaar, die (vermoedelijk) sla...

Veilig Verder
Veilig Verder

Jeugdigen die te maken hebben (gehad) met kindermishandeling, moeten snel weer veilig verder kunnen. Als hun leefsitu...

Verlengde kraamzorg (VKZ) oftewel Baby-basis
Verlengde kraamzorg (VKZ) oftewel Baby-basis

Moeders leren wat er allemaal komt kijken bij de verzorging van hun baby. Bijvoorbeeld hoe kun je een kindje het best vasthou...

Verwerkingsgroep seksueel misbruikte meiden
Verwerkingsgroep seksueel misbruikte meiden

Jaarlijks krijgen duizenden meiden/vrouwen te maken met seksueel geweld. Een traumatische gebeurtenis, die lastig is om te ve...

Video-interactiebegeleiding (VIB)
Video-interactiebegeleiding (VIB)

Video-interactiebegeleiding (VIB) is een methode die vooral wordt gebruikt bij opvoedingsondersteuning. Door het besp...

Vlinders in onweer
Vlinders in onweer

Soms zijn er in een relatie zoveel misverstanden, dat je er samen niet meer uitkomt. Er is ruzie en onbegrip, waardoor de sit...

Weekend- en vakantieopvang in een (netwerk)pleeggezin / deeltijdpleegzorg
Weekend- en vakantieopvang in een (netwerk)pleeggezin / deeltijdpleegzorg

Deeltijdpleegzorg is een vorm van pleegzorg die kan worden ingezet als aanvulling op de dagelijkse zorg voor en opvoeding van...

Wijzer in de liefde
Wijzer in de liefde

Seksualiteit is voor veel meiden en jonge vrouwen belangrijk in hun leven. Een grote meerderheid beleeft dit als plezierig. T...

Woonbegeleiding voor vrouwen en kinderen
Woonbegeleiding voor vrouwen en kinderen

Kompaan en De Bocht geeft woonbegeleiding aan meiden en vrouwen die op het punt staan om zelfstandig te gaan wonen. De woonbe...

Zelfstandigheidstraining (woonbegeleiding / HAT/ Doorstroomhuis)
Zelfstandigheidstraining (woonbegeleiding / HAT/ Doorstroomhuis)

Meiden of vrouwen die hulp en begeleiding nodig hebben bij het tot stand brengen van een goede en veilige woonsituatie, kunne...